Rynek dystrybucji


Jaki był rok 2017 i jaki będzie rok 2018

Od wielu lat, na łamach rozpoczynającego dany rok „Głosu PSB”, dzielimy się z czytelnikami refleksją nad minionym…

Od wielu lat, na łamach rozpoczynającego dany rok „Głosu PSB”, dzielimy się z czytelnikami refleksją nad minionym sezonem i próbą ogólnej…

Dynamika popytu na materiały budowlane w I półroczu 2017 r.

Dynamika przychodów centrali i partnerów sieci PSB w II kwartale 2017 r. była niższa niż w I kw. br. Powodem mogła być…

Dynamika przychodów centrali i partnerów sieci PSB w II kwartale 2017 r. była niższa niż w I kw. br. Powodem mogła być m.in. dość wysoka…

Wzrost cen oraz dynamika popytu na materiały budowlane

Trendy zmian cen materiałów budowlanych Od początku 2017 roku obserwujemy wzrost cen materiałów budowlanych na…

Trendy zmian cen materiałów budowlanych Od początku 2017 roku obserwujemy wzrost cen materiałów budowlanych na poziomie kilku procent…

JAKI BYŁ ROK 2016 I JAKI BĘDZIE ROK 2017?

Od wielu lat, na łamach rozpoczynającego dany rok Głosu PSB, dzielimy się z czytelnikami refleksją nad minionym…

Od wielu lat, na łamach rozpoczynającego dany rok Głosu PSB, dzielimy się z czytelnikami refleksją nad minionym sezonem i próbą ogólnej…