Bezpieczne, piękne tarasy i balkony dzięki izolacji z użyciem materiałów Sopro

luty 2011

Mieszkanie w komfortowym otoczeniu i w zgodzie z naturą jest podstawową potrzebą człowieka. Z tego powodu niemal każde mieszkanie i każdy dom posiada jeden lub nawet kilka balkonów i tarasów. Podczas projektowania oraz wykonywania tych zewnętrznych powierzchni należy wykazać szczególną staranność oraz postępować zgodnie z prawidłowymi zaleceniami technicznymi.Okładziny na tarasach i balkonach narażone są na działanie skrajnych, niekorzystnych czynników, takich jak wnikająca wodai duże różnice temperatur.Nieestetycznie wyglądające wykwity na płytkach i fugach, odpryski na powierzchni płytek, pęknięcia, obluzowania płytek, a nawetprzecieki są często do przewidzenia już w momencie układania. Są one wynikiem zarówno błędów wykonawczych, jak i złegodoboru materiałów, szczególnie uszczelnienia. Tradycyjne uszczelnienia pod jastrychem nie chronią przed wymienionymi szkodami,ponieważ jastrych jest często zawilgocony.Uszczelnienie zespolone Sopro DSF 523, znajdujące się pod płytkami, zabezpiecza podłoże przed zawilgoeniem, dzięki czemu unika się powyższych problemów.

Wykonując okładzinę na tarasie lub balkonie, należy również uwzględnić następujące uwagi:

# Woda nie może dostać się do pustych przestrzeni pod płytkami. Dzięki zastosowaniu metody kombinowanej lub stosowaniu zapraw półpłynnych osiąga się pełne przyleganie kleju do płytki i podłoża.

# Powierzchnia balkonów i tarasów musi mieć spadek min. 1,5%, aby woda mogła spływać. Spadek ten musi być wykonany bezpośrednio na płycie betonowej lub później, przez zastosowanie warstwy szpachli wyrównawczej.

# W wyniku silnego nagrzewania słońcem i gwałtownego schładzania w nocy powstają naprężenia, które muszą być skompensowane przez elastyczne uszczelnienie oraz elastyczną zaprawę klejową i fugową.

Technologia wykonania prac

Wspólnym elementem wszystkich prac na tarasach i balkonach jest wykonanie prawidłowej izolacji podpłytkowej przy użyciu elastycznej, jednoskładnikowej zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 523. Izolacja ta ma na celu zapewnienie szczelności oraz ochrony podłoża przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

1. Na jastrychu dociskowym planujemy montaż systemowych okapników lub profili Sopro, których zadaniem jest odprowadzanie wody, nie dopuszczając do powstawania nieestetycznych zabrudzeń.
2. Ewentualne korekty jastrychu oraz zagłębienia na profile lub okapniki można wykonać przy pomocy szpachli wyrównawczej z trasem Sopro AMT 468, emulsji kontaktowej Sopro HE 449 oraz szablonów montażowych. Prawidłowo wykonany spadek powinien wynosić min 1,5%.
3. Pracę rozpoczynamy od zwilżenia wodą powierzchni i wklejenia w hydroizolację Sopro DSF 523 taśm i narożników, zapewniających trwałe uszczelnienie pracujących dylatacji obwodowych i powierzchniowych.
4. Uszczelnienie nakładamy równomiernie w minimum dwóch warstwach na całej powierzchni. Aplikacja Sopro DSF 523 jest bardzo prosta. Możemy ją wykonać poprzez malowanie, szpachlowanie lub natryskiwanie.
5.Prawidłowa grubość wszystkich warstw uszcz. powinna wynosić nie mniej niż 2mm.Po upływie ok.24h od naniesienia ostatniej warstwy uszcz. przystępujemy do przyklejania okładziny.
6.  Do przyklejania  okładzin na  tarasach   i balkonach  stosujemy wysokoelastyczne  zaprawy klejowe np..: "..: Sopro No. 1:..  ..:Sopro KPS 264:.. lub ..:Sopro FKM XL:.."
7. Na podłogi polecamy stos. zapraw w konsystencji półpłynnej, gwarantuje ona pełne przyleganie okładziny do kleju. Ograniczamy w ten sposób do minimum ryzyko pękania płytek na skutek zbierania się pod nimi wody i rozwijających się drobnoustrojów.
8. Do fugowania okładzin na tarasach i balkonach używamy elastycznych zapraw "..:Sopro Brillant®:.." lub"..:Sopro FL:.." z trasem. Szeroka paleta barw daje możliwość dopasowania fugi do każdego rodzaju okładziny.
9. Następnie przystępujemy do wypełniania szczelin dylatacyjnych sznurem Sopro PER 567, pozostawiając miejsce na elastyczną fugę dylatacyjną Sopro Silikon lub Sopro-Dur® HF-D.

Zniszczony balkon i taras da się trwale naprawić!

Balkony i tarasy to najbardziej wrażliwe na warunki zewnętrzne elementy elewacji. Stare budynki, szczególnie w polskich warunkach klimatycznych (częste zmiany temperatury, mróz, duże nasłonecznienie itp.) wymagają naprawy. Zanim rozpoczniemy układanie nowej okładziny na istniejącym i zniszczonym balkonie lub tarasie, konieczna jest renowacja nośnych elementów budowlanych (płyty wspornikowe, parapety, balustrady itp.). Wpływ czynników pogodowych, błędy wykonawcze, ale także przyczyny związane z technologią produkcji mogą prowadzić do pękania i odspajania betonu.Dzięki pełnemu systemowi naprawy i uszczelnienia powierzchni balkonów i tarasów Sopro można wykonać skuteczną renowację skorodowanych fragmentów konstrukcji oraz zabezpieczyć ją przed niszczącym wpływem czynników atmosferycznych oraz procesem karbonatyzacji. Cztery wzajemnie do siebie dostosowane produkty, składające się na system renowacji betonu Sopro Repadur (ochrona antykorozyjna - Sopro Repadur KS, warstwa kontaktowa - Sopro Repadur MH, zaprawa wypełniająca - Sopro Repadur 50, cementowa szpachla drobnoziarnista - Sopro Repadur 5) umożliwiają łatwą naprawę betonu.

Balkon

Prawidłowe wykonanie prac okładzinowych na balkonach wiąże się z nałożeniem izolacji podpłytkowej oraz przyklejeniem okładziny metodą eliminującą pustki powietrzne. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy ocenić stan płyty balkonowej. Wnikająca w jej strukturę wilgoć często prowadzi do korozji stali zbrojeniowej, czego konsekwencją są trwałe ubytki betonu. Przed przystąpieniem do prac związanych z uszczelnieniem należy prawidłowo ocenić stan faktyczny płyty i w razie konieczności ją naprawić. Do tego celu należy zastosować materiały z systemu Sopro Repadur® pozwalające na pewne zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej oraz wypełnienie ubytków betonu.

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym to najbardziej narażony na oddziaływanie skrajnych temperatur element konstrukcji domu. Odkształcenia na płycie tarasu w ekstremalnych warunkach mogą sięgać od kilku do kilkunastu milimetrów, dlatego bardzo istotne jest zastosowanie pełnego, elastycznego i sprawdzonego systemu. Prawidłowe wykonanie prac związanych z uszczelnieniem wymusza stosowanie dwóch rodzajów izolacji, pierwszej podjastrychowej opartej na bazie izolacji bitumicznych i drugiej cementowej podpłytkowej. Pierwsza pełni funkcję zasadniczej izolacji, mającej na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci do pomieszczeń. Natomiast druga, podpłytkowa dodatkowo chroni konstrukcję jastrychu i cały układ warstw przed niszczącym wpływem wilgoci.

Taras na gruncie

Prawidłowo zaprojektowany taras na gruncie powinien być odpowiednio zabezpieczony przed negatywnym wpływem wody (w tym kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu oraz opadami atmosferycznymi). Koniecznym jest tutaj zastosowanie izolacji podpłytkowej opartej na cementowej masie uszczelniającej Sopro DSF 523, mającej na celu ochronę przed wnikaniem wody w warstwy znajdujące się pod okładziną. Bardzo istotnym czynnikiem prac tarasowych jest prawidłowe wykonanie ewentualnych dylatacji i przeniesienie ich do powierzchni okładziny przy użyciu elastycznych taśm i fug, zapewniających pełną kompensację naprężeń.

Poprzedni

BASF Polska – debiut w Grupie PSB

BASF Polska – debiut w Grupie PSB
Następny
Nowości rynkowe firmy Farby Kabe

Nowości rynkowe firmy Farby Kabe