Stosowanie wyrobów chemii budowlanej - uszczelniacze

luty 2011

Uszczelniacze

Uszczelniacze są używane niemal na każdym etapie budowy. Stosuje się je do montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz podczas instalacji urządzeń sanitarnych. Są też niezbędne do uszczelniania przejść instalacyjnych w miejscach wymagających skutecznej hydroizolacji. Produkowane są również specjalne uszczelniacze kominkowe, odporne na temperaturę do 1250°C.

Wspólną cechą uszczelniaczy jest wysoka elastyczność oraz doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych.

Piany montażowo-uszczelniające

Większość to piany poliuretanowe. Przeznaczone są do nakładania specjalnym pistoletem (tzw. piany pistoletowe) albo za pomocą wężyka dołączonego do puszki (tzw. piany wężykowe). Standardowa pojemność opakowań to 700-750 ml. Piany rozprężają się za pomocą gazu zawartego w opakowaniu. Wyróżniamy piany jednokomponentowe (całość produktu znajduje się w jednym opakowaniu) oraz dwukomponentowe (wymagające połączenia się głównej substancji ze znajdującym się wewnątrz puszki katalizatorem).

Miejsce stosowania

Piany montażowo-uszczelniające po utwardzeniu są chemicznie obojętne, niewrażliwe na temperaturę od -60°C do +100°C, odporne na grzyby i pleśnie. Zapewniają stabilność i elastyczność montowanych elementów. Są powszechnie używane podczas montażu okien, drzwi i bram, gdzie służą do uszczelniania, wygłuszania i izolacji termicznej szczelin pomiędzy tymi elementami budowlanymi a ścianą. Wspomagają też montaż rolet oraz innych elementów wykończeniowych z PVC, drewna czy metalu. Uszczelnia się nimi stopnie schodów, progi itp. Sprawdzają się też jako wypełniacz pęknięć i szczelin pomiędzy elementami przegród budowlanych. Wypełnia się też nimi szczeliny podczas montażu systemów dociepleń ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów. Pianami uszczelnia się przewody prowadzone w ścianach oraz wypełnia szczeliny wokół kominów i okien dachowych, a ze względu na dobrą izolacyjność termiczną - przestrzenie między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych. Piany montażowo-uszczelniające mają dobrą przyczepność do betonu, tynku, ceramiki budowlanej zarówno na powierzchniach poziomych, jak i pionowych. Niskorozprężne piany wężykowe, tzw. instalacyjne, są często stosowane podczas montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Zalecane są do wypełniania przepustów rur oraz wolnych przestrzeni wokół rur, jak też do izolacji termicznej i akustycznej rur, brodzików oraz wanien. Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do PVC i gładkich powierzchni rur oraz typowych materiałów budowlanych, odpornością na pleśń i grzyby oraz niską chłonnością wody. Dzięki właściwościom dźwiękoizolacyjnym są również stosowane do montażu instalacji niskoszumowej. Przy pomocy pian izoluje się oraz wygłusza elementy sieci wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej oraz instalację klimatyzacyjną. Elastyczny wężyk umożliwia aplikację piany w każdej pozycji roboczej.

Jak stosować piany montażowo-uszczelniające

Piany charakteryzuje krótki czas obróbki, niska chłonność wody i jednolita struktura. Po nałożeniu rozprężają się i utwardzają pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych. Pianę montażową aplikujemy tylko na oczyszczone, wyrównane podłoże. W przeciwnym razie nie zespoli się z nim dostatecznie.

Zimą stosujemy tylko piany odporne na niską temperaturę, tzw. zimowe, które mogą być również nakładane w niskiej temperaturze. Zwykłe piany tracą właściwości w temperaturze poniżej 5°C, zaś zimowe przy ok. -12°C. Górny zakres temperatury sięga zazwyczaj ponad 35°C, co w gruncie rzeczy czyni pianę nie zimową, a wielosezonową. Podczas montażu okien, drzwi, bram itp. szczelinę między nimi a ścianą wolno wypełnić maksymalnie do 2/3 jej głębokości i rozpierakami zabezpieczyć ramę przed odkształceniem pod wpływem siły rozprężania piany.

Należy pamiętać, że szerokość szczeliny między ramą a ścianą nie powinna być mniejsza niż 1 cm i nie większa niż 3 cm. Jeśli okno jest za małe w stosunku do ościeża, należy wykonać odpowiednie podmurowanie. Podczas nakładania piany należy końcówkę pistoletu lub wężyk lekko zagłębić w wypełnianej szczelinie i delikatnie, płynnym ruchem uruchomić dozowanie preparatu. Ponieważ wypływ piany jest szybki, trzeba aplikator sprawnie przesunąć wzdłuż szczeliny.

Silikony

Silikony są to plastyczne masy uszczelniające, które stosuje się do wypełniania niewielkich szczelin. Powstałe spoiny są trwale elastyczne i stanowią ochronę przeciwwilgociową. Silikony mają konsystencję półplastyczną, dają się łatwo rozprowadzać i szybko się utwardzają, nie powodują korozji materiałów, z którymi się stykają. Produkowane są w różnych kolorach.

Miejsce stosowania

Doskonałą przyczepnością do powierzchni gładkich, a także dużą odpornością termiczną (do 315°C) charakteryzują się silikony o kwaśnym systemie utwardzania (nazywane octowymi). Jednak ze względu na wydzielający się w trakcie utwardzania kwas octowy nie powinny stykać się z powierzchniami nieodpornymi na tego typu substancje (tynkami mineralnymi, fugami cementowo-wapiennymi, aluminium, mosiądzem, tworzywami sztucznymi), mogą też powodować przebarwienia kamieni naturalnych. Do tworzyw sztucznych oraz zapraw i fug cementowo-wapiennych bardzo dobrze przylegają silikony neutralne, nie odbarwią także marmuru. Również te uszczelniacze znajdują szerokie zastosowanie podczas prowadzenia różnorodnych prac budowlanych, remontowych i montażowych. Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów budowlanych i korzystnymi właściwościami mechanicznymi. Są odporne na zmienne warunki atmosferyczne, różnice temperatury w zakresie od -50°C do +150°C oraz na działanie promieni UV. Z tego względu są dopuszczone do stosowania nie tylko we wnętrzach ale także na zewnątrz.

Silikony tworzą sprężystą i odporną na działanie wilgoci spoinę, niezbędną przy uszczelnieniach w pomieszczeniach mokrych. Silikony są bardzo elastyczne, co pozwala na wypełnianie nimi m.in. szczelin dylatacyjnych. Przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi silikon bardzo łatwo się kształtuje i rozprowadza.

Silikony skutecznie zastępują kity budowlane. Produkowane są w wielu odmianach o różnym przeznaczeniu. Mamy więc silikony budowlane, sanitarne (zawierające środki pleśnio- i grzybobójcze), szklarskie, kamieniarskie, dekarskie, uniwersalne oraz wysokotemperaturowe.Jedną z odmian są neutralne silikony akrylowe, łączące zalety niektórych silikonów, sanitarnych oraz akryli. Są to elastyczne masy uszczelniające, charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością, szybko utwardzalne i wodoszczelne. Mogą być stosowane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń, są bezzapachowe, nie powodują korozji. Silikony akrylowe można malować, nakładać na wilgotne powierzchnie; przed utwardzeniem można zmyć wodą. Silikony akrylowe często zawierają środki grzybobójcze chroniące przed pleśnią. Produkty te stosuje się do uszczelniania umywalek, kabin prysznicowych, wanien, a także do uszczelniania i łączenia płyt gipsowo-kartonowych, szczególnie na styku z podłogą lub sufitem. Są odporne na temperaturę w zakresie od -20°C do +80°C, można je stosować przy temperaturze od +5°C do +40°C, czas odróbki wynosi do 25 minut, zaś tempo utwardzania to ok. 2 mm/24 h.

Jak stosować silikony

Przy nakładaniu silikonów powierzchnia musi być sucha i odpylona. Szczególnie ważne jest odpowiednie przygotowanie dylatacji podłóg. Po wypełnieniu dylatacji elastyczną taśmą, następnie zabezpieczeniu jej warstwą izolacyjną i zamknięciu wlotu do szczeliny sznurem z poliuretanu, przystępujemy do nakładania silikonu. Najlepiej użyć produktu w kolorze fug. Pamiętać przy tym należy, że powinien być on przyklejony wyłącznie do boków szczeliny i krawędzi płytek. Ponadto grubość pasma silikonu powinna być mniejsza od jego szerokości. Niektóre szczeliny dylatacyjne można wypełniać również akrylami (których sposób aplikacji jest taki sam, jak silikonów), stosując się do powyższych zaleceń.

Akryle
Akryle są to uszczelniacze utwardzające się poprzez odparowanie wody, dzięki czemu można nakładać je na wilgotne podłoża, ponadto szlifować i malować. Są produkowane na bazie żywic akrylowych i dostępne w kartuszach.

Miejsce stosowania

Akrylami, ze względu na konsystencję, wypełnia się rysy, pęknięcia oraz spoiny w ścianach i sufitach - przed malowaniem. Dzięki dużej przyczepności akryle mogą być stosowane na takich podłożach, jak beton, cegła, tynk, gips, płyty gipsowo-kartonowe, drewno i kamienie. Narożniki w systemach suchej zabudowy spoinuje się akrylami przeznaczonymi do płyt gipsowo-kartonowych. Inne zastosowanie, to uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, okien, parapetów.

Jak stosować akryle

Łączone powierzchnie powinny być czyste, suche, wolne od kurzu, smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność uszczelniaczy. Powierzchnie metalowe należy odtłuścić rozpuszczalnikami zawierającymi aceton, metyloetyloketon lub alkohol.

Większość uszczelniaczy dostępnych jest w kartuszach i aplikujemy je za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych. Przed użyciem kartusza należy obciąć jego końcówkę, pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obcina się pod kątem ostrym na szerokość spoiny. Jeżeli uszczelniane miejsca będą widoczne, należy ich najbliższe okolice okleić taśmą samoprzylepną, która pozwoli utrzymać równą linię nałożonego preparatu. Taśmę usuwamy natychmiast po skończeniu pracy.

Nadmiar uszczelniacza usuwany natychmiast szmatką. Gdy produkt stwardnieje, możemy usunąć go mechanicznie, np. nożem lub przy pomocy specjalnych rozpuszczalników, które zmiękczają spoinę akrylową. Akryle mają odporność termiczną w zakresie od -25°C do +80°C, prędkość utwardzania ok. 1 mm/24 h i czas obróbki wynoszący 5-15 minut. Preparaty te stosuje się w temperaturze od +5°C do +50°C.

Taśmy uszczelniające

Stosunkowo nowymi produktami są taśmy uszczelniające, w niektórych zastosowaniach stanowiące liczącą się konkurencję dla pian. Taśmy są produkowane z poliuretanu jako samoprzylepne, impregnowane po obu stronach żywicą syntetyczną i wstępnie skompresowane. Mają właściwości rozprężne.

Dostępne są również taśmy stanowiące połączenie tworzywa sztucznego z aluminium. Mają wygląd folii, a składają się z samoprzylepnej, plastycznej i trwale elastycznej masy butylo-kauczukowej.

Miejsce stosowania Korzystanie z taśm uszczelniających jest zalecane tam, gdzie ważne jest osiągnięcie jak najlepszych właściwości cieplnych przegrody i wyeliminowanie mostków termicznych. Z tego względu są zalecane do montażu okien w domach energooszczędnych i pasywnych. Taśmy służą też do uszczelniania złączy hal metalowych, domów drewnianych, jak również detali elewacji chroniących przed deszczem i wiatrem. Nadają się do wypełniania szczelin o nierównej szerokości. Taśmy są odporne na warunki atmosferyczne, można je stosować bez ograniczeń temperaturowych. Są paroprzepuszczalne, szczelne na deszcz i wiatr o ciśnieniu do 600 Pa.

Do uszczelniania połączeń, szwów oraz złączy w konstrukcji okien, drzwi i elewacji szklanych, tam gdzie wymagana jest szczelność na dyfuzję pary i gazów przeznaczone są taśmy z warstwą aluminium. Znajdują one zastosowanie w konstrukcjach witryn sklepowych, oranżerii, systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, służą także do naprawy złączy zewnętrznych w szklarniach, konstrukcjach okien i elewacji budynków. Taśmy uszczelniające (w połączeniu z pianami montażowo-uszczelniającymi, foliami oraz taśmami paroszczelnymi) znajdują zastosowanie w nowoczesnym, spełniającym wysokie standardy, tzw. ciepłym montażu okien, eliminującym całkowicie mostki termiczne.

Jak stosować taśmy uszczelniające Podczas ciepłego montażu okien należy uwzględnić m.in. bardzo dokładne zaizolowanie miejsc, w których okna stykają się z murem, aby uniknąć powstania mostków termicznych czy przedostawania się wilgoci do wnętrza domu. Duże znaczenie ma również odpowiednie przygotowanie otworu przed osadzeniem okna oraz obróbka tynkarska na styku okna z murem. Warstwa zewnętrzna jest paroprzepuszczalna, zaś jej zadaniem jest ochrona przed wpływem czynników atmosferycznych i zapewnienie szczelnej zapory dla wody opadowej. Warstwa ta musi jednocześnie umożliwiać dyfuzję pary wodnej. Wykorzystuje się elastyczną folię paroprzepuszczalną oraz poliuretanową taśmę uszczelniającą. Środkową warstwę między ościeżnicą okna a ścianą wypełnia się pianą lub materiałem termoizolacyjnym. Do utworzenia wewnętrznej warstwy potrzebna jest folia paroszczelna z folii aluminiowej wzmocnionej włókniną. Mocuje się ją za pomocą taśmy butylowej do ścian oraz taśmy samoprzylepnej do ościeżnic.

Hanna Czerska

Konsultacja: Bartosz Polaczyk (Kreisel),

Robert Rodzik z zespołem (Selena),

Piotr Sokulski (Sopro)

Zdjęcia i rysunki;

Hanna Czerska, Kreisel, Schomburg,

Selena, Sopro

Redaktor Hanna Czerska współpracuje z Działem Marketingu Grupy PSB S.A. od 2009 r.

- jest autorką ulotek informacyjnych nt. materiałów, systemów i technik budowlanych.

Wcześniej - wieloletni redaktor w czasopismach budowlanych.

Poprzedni

Stosowanie wyrobów chemii budowlanej - mieszanki tynkarskie

Stosowanie wyrobów chemii budowlanej - mieszanki tynkarskie
Następny
BASF Polska – debiut w Grupie PSB

BASF Polska – debiut w Grupie PSB