Aktualne wydanie: nr 1(67)/2012

Aktualne wydanie: nr 1(67)/2012 pobierz pdf

Aktualne wydanie: nr 1(67)/2012

 Kiedyś litery AAA kojarzyłem najczęściej z ogłoszeniem prasowym. Poprzedzający nimi ofertę liczył na zapoznanie się z nią jak największej liczby potencjalnych klientów. Dziś AAA, albo AA+, czy BB-, albo CCC, czy D – to znaki, jedne pełne dobrej nadziei, inne złowróżbne. Niosą je trzy siostrzyce: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s.
Są stare (najmłodsza za rok skończy sto lat), narodziły się w Ameryce (konkretnie w USA), groźne dla słabych (możnym na ogół sprzyjają). Agencje ratingowe – najważniejsze w świecie to wyżej wymienione – oceniają wiarygodność kredytową podmiotów pożyczających pieniądze: spółek, funduszy, banków, organizacji i rządów państw, a także same instrumenty dłużne. Co zależy od takiej oceny? – Rating, będący miarą ryzyka związanego z inwestycją w oceniane papiery dłużne. Agencja wystawia w ten sposób opinię co do stabilności podmiotu pożyczającego, czyli ryzyka jego niewypłacalności, popierając tę opinię odpowiednimi argumentami oraz swoją reputacją. Ale …w razie bankructwa wysoko ocenionej firmy agencja nie oddaje pieniędzy obligatiariuszom, czyli tym, którzy stracili.
Ostatnie zdania zaczerpnąłem z Wikipedii. Kto chce dokładniej poznać temat może dzięki Internetowi samodzielnie dotrzeć do definicji takich pojęć jak rating, agencja ratingowa oraz poznać pełną skalę ocen dla zobowiązań długoterminowych (od AAA – najwyższy możliwy poziom, rating kredytowy Niemiec, aż do D. Grecja wg. oceny S&P z lipca 2011 r. ma rating CC). Przypomnę, że miesiąc przed upadkiem Lehman Brothers we wrześniu 2008 r., który wywołał panikę światowych rynków finansowych, S&P przyznał temu bankowi jeden z najwyższych ratingów – A.
Po bolesnych doświadczeniach także z kilkoma innymi ratingami, amerykańskie siostrzyce zmieniły taktykę na bardzo ostrożną. Ratingi spadły – co znowu nie podoba się wielu politykom z państw, które mają mniej A, albo wręcz znalazły się w kategorii B czy C. Niższy rating – trzeba płacić większe odsetki przy wykupie papierów dłużnych, np. obligacji. Nie podoba się to także szefom wielu koncernów. Obecnie długoterminowy rating Polski agencji Fitch to A minus dla waluty zagranicznej oraz A dla waluty krajowej. Według M. Napolitano, dyrektora działu finansów publicznych Fitch, prawdopodobieństwo zmiany ratingu jest niskie, a zmiany perspektywy ratingu jest nieco wyższe, ale też niskie. Dotyczy to całego 2012 roku.
Czy nie przypomina to Państwu słynnego „Jestem za, a nawet przeciw”… Co mają Fitch, Moody’s i Standard & Poor’s do lokalnych rynków, na których handlują kupcy PSB? Tak się na świecie poukładało, że coraz więcej mają. W dziale DOKĄD ZMIERZA RYNEK zwracamy m.in. uwagę na badania GUS nowych barier w działalności firm budowlanych. Okazuje się, że najszybciej i najwyżej (a to źle) rośnie bariera „Niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej”, i że niepewność najmocniej objawiają właściciele najmniejszych firm wykonawczych, zatrudniających poniżej 9 osób. Złe ratingi mają poświadczać, że kryzys w poszczególnych państwach, w Europie, na świecie narasta/utrzymuje się. To pobudza wielu polityków i media do czarnowidztwa. Niepewność rozlewa się, spływa w dół, buduje barierę także w świadomości przedsiębiorców. Na lokalnym rynku, gdzieś w Polsce, w powiecie, czy w gminie jest OK. Ale na świecie, wierzymy agencjom ratingowym, robi się „biznesowa plaża”.
A propos plaży. Słońce, lekki zefirek. Ciepła woda. Ale docierają do nas wieści, że np. nad Atlantykiem szaleje burza. Czy wiedząc, że może także do naszej plaży dotrzeć za tydzień, zakładamy od razu ciepłe ubrania i otwieramy parasole od deszczu? W Głosie PSB znajdziecie Państwo niejeden materiał z informacjami świadczącymi o pozytywnym myśleniu Polaków – inwestują, doskonalą umiejętności zawodowe, biją rekordy, zdobywają laury w różnych konkurencjach. Autopromocja? – Nie, nasze materiały są konkretne, rzeczowe.

Temat numeru

Systemy suchej zabudowy - Modularne sufity podwieszane

Ze względu na rodzaj zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego sufity podwieszane dzielą się na monolityczne i

Ze względu na rodzaj zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego sufity podwieszane dzielą się na monolityczne i

Technologie i produkty

Super biała gładź gipsowa 604 firmy Kreisel

SUPER BIAŁA GŁADŹ GIPSOWA 604 przeznaczona jest do nakładania cienkowarstwowego do 3 mm, jako warstwa wygładzająca

SUPER BIAŁA GŁADŹ GIPSOWA 604 przeznaczona jest do nakładania cienkowarstwowego do 3 mm, jako warstwa wygładzająca

Prawnik radzi

Rozmowa Głosu PSB

Reklamy

Poprzednie wydania