Systemy suchej zabudowy - Modularne sufity podwieszane

luty 2012

Ze względu na rodzaj zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego sufity podwieszane dzielą się na monolityczne i modularne. Od zastosowania jednego bądź drugiego rozwiązania zależy wygląd sufitu oraz poziom dostępu do przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem nośnym. Sufit monolityczny to sufit o jednorodnej powierzchni, gdzie jedyny dostęp do przestrzeni sufitowej zapewniają dodatkowo wbudowane elementy rewizyjne. Najbardziej znanym rodzajem sufitu monolitycznego jest sufit gipsowo-kartonowy.
Z kolei sufit modularny to sufit z charakterystycznym podziałem powierzchni sufitowej na określony moduł, który w dowolnym miejscu zapewnia łatwy dostęp do przestrzeni sufitowej. W zależności od użytych w produkcji materiałów, sufity podwieszane możemy podzielić na gipsowe, mineralne (wełna mineralna, skalna, szklana), metalowe oraz drewniane i drewnopochodne.

Stosowanie modularnych sufitów podwieszanych i ich funkcje

Modularne sufity podwieszane są dzisiaj znanym i popularnym sposobem wykańczania powierzchni sufitowych różnorakich pomieszczeń. Do ich najważniejszych funkcji należą: podniesienie poziomu estetyki, poprawa warunków akustycznych pomieszczenia, szybkość montażu, możliwość ukrycia instalacji oraz funkcja zabezpieczenia antypożarowego. Dzięki odpowiedniemu połączeniu materiałów użytych do wypełnienia sufitów podwieszanych, oferują one bardzodobre wartości dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne.

Elementy sufitów podwieszanych spełniają także w większości przypadków najwyższe standardy higieniczne. Niektóre elementy sufitowe mogą być czyszczone wodą, różnego rodzaju środkami chemicznymi, jak też pod ciśnieniem.

Odporność ogniowa

Jedną z podstawowych zalet sufitów podwieszanych jest możliwość zapewnienia ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych budynku. Warstwa sufitu osłania konstrukcję nośną przez czas określony odpowiednimi normami, co zmniejsza szybkość rozprzestrzeniania się ognia, umożliwiając tym samym ewakuację i walkę z pożarem. W zależności od miejsca jego powstania możliwa jest np. ochrona instalacji przebiegających w przestrzeni między stropem a sufitem (kiedy źródło ognia jest w pomieszczeniu znajdującym się pod tym sufitem), lub ochrona samego pomieszczenia (w razie pożaru w przestrzeni między sufitem a stropem). Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi, sufity podwieszane produkowane są z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Zalety modularnych sufitów podwieszanych

-- Szybki i prosty montaż, znacznie wpływający na obniżenie sumarycznych kosztów zastosowania sufitów podwieszanych;
-- Montaż na budowie tylko gotowych, wykończonych elementów, brak jakichkolwiek procesów mokrych;
-- Łatwy dostęp do przestrzeni sufitowej, możliwy w każdej części sufitu;
-- Duże możliwości kształtowania estetyki sufitu: różnorodność modułów, bogata kolorystyka, duży wybór powierzchni wykończeniowych oraz krawędzi;
-- Zapewnienie optymalnej akustyki w pomieszczeniach poprzez zastosowanie materiałów o różnorodnych parametrach akustycznych: od całkowicie odbijających do całkowicie absorbujących dźwięk (przy zachowaniu jednakowej optyki płyt);
-- Możliwość zapewnienia ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych budynku lub podniesienie odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych nawet do EI 120;
-- Różnorodne możliwości w zakresie dodatkowego oświetlenia, elementów wentylacji i klimatyzacji, anemostatów, elementów systemu przeciwpożarowego, elementów systemu nagłośnienia, dekoracji itp., możliwość łatwej integracji tych elementów w modularnym systemie sufitowym;

-- Możliwość zredukowania ilości elementów instalacji, np. poprzez zastosowanie sufitowych elementów głośnikowych bądź ukrytych w suficie wind projektora czy wysuwanych ekranów projekcyjnych;
-- Bezproblemowa wymiana poszczególnych elementów w przypadku uszkodzeń sufitu bądź awarii urządzeń lub przewodów instalacyjnych znajdujących się pod stropem.
-- Wybrane sufity z bardzo dobrą odpornością na wilgoć, nawet do 100%;
-- Możliwość czyszczenia płyt sufitowych, również na mokro i pod ciśnieniem;
-- W niektórych przypadkach możliwa wysoka odporność mechaniczna.

Wady modularnych sufitów podwieszanych

– brak gładkiej, jednorodnej powierzchni sufitowej;
– trudne do zrealizowania formy przestrzenne sufitów podwieszanych;
– większość sufitów mało odporna mechanicznie.

Błędy najczęściej popełniane podczas montażu

-- Nieprzestrzeganie zasad montażu konstrukcji;
-- Niezachowanie wystarczających wymogów czystości podczas montażu;
-- Nieodpowiednie składowanie płyt sufitowych na budowie, uszkodzenia;
-- Nieprzestrzeganie zasad montażu elementów instalacji (lampy, anemostaty, czujki itp.), brak dodatkowego zawieszenia;
-- Wybór płyt o nieodpowiednich parametrach akustycznych lub odporności ogniowej;
-- Niezastosowanie wszystkich koniecznych elementów systemowych sufitu podwieszanego, zwłaszcza w przypadku zapewnienia dodatkowo bariery ogniowej;
-- Wybór sufitów o niewystarczającej odporności na wilgoć (zarówno płyt, jak i elementów konstrukcji);
-- Zaniedbania związane z eksploatacją i konserwacją sufitów;
-- Renowacja sufitu poprzez malowanie wiszących elementów;
-- Brak wiedzy na temat montażu i właściwości sufitu podwieszanego już na etapie funkcjonowania pomieszczenia/ budynku, podczas prac konserwatorskich.

Montaż modularnych sufitów podwieszanych

Modularne sufity podwieszane to najczęściej poziome konstrukcje samonośne, składające się z rusztu w postaci profili stalowych o charakterystycznym osiowym wymiarze (tzw. moduł) oraz odpowiednio dopasowanych wymiarem płyt wypełnienia.
Najbardziej wszechstronnym i najczęściej stosowanym systemem montażu jest system o widocznej lub częściowo widocznej konstrukcji nośnej, w zależności od rodzaju krawędzi zamontowanych płyt sufitowych. System ten wykorzystuje profile o widocznej szerokości dolnej stopki 24 mm i składa się z profili nośnych, profili poprzecznych dostępnych w różnych długościach, wykończeniowych listew przyściennych oraz różnorodnych akcesoriów. Profile sufitowe wykonane są z ocynkowanej stali, polakierowanej standardowo na kolor biały, na zamówienie dostępne są również profile w innych kolorach.
W systemie tym mogą być montowane płyty o podstawowym w Polsce wymiarze modularnym 600x600 mm, jak i wielokrotnościach tej wartości, np. 600x1200, 1200x1200, 600x1800 itp. oraz wielokrotnościach 300 mm, np. 300x1200, 300x1500 itp. Prace przy montażu sufitu podwieszanego rozpoczyna się od wytrasowania powierzchni ścian, do których zamocowany będzie profil przyścienny. Profil przyścienny mocujemy do pionowych powierzchni za pomocą odpowiednich kołków rozprężnych w odstępach co ok. 30 cm. W przypadku nierównych ścian lub przy zastosowaniu płyt wypełnienia z krawędzią podciętą, zaleca się użycie kątownika schodkowego.
Profile nośne rozmieszczane są osiowo co 1200 mm. Następnie za pomocą profili poprzecznych powierzchnia sufitu zagęszczana jest do uprzednio określonych modułów. Konstrukcja profili nośnych może być podwieszona do stropu konstrukcyjnego za pomocą zawiesi. W zależności od rodzaju stropu stosuje się odpowiednie kotwy lub kołki rozprężne. W przypadku mocowania rusztu sufitu do konstrukcji drewnianych używa się wkrętów do drewna. W przypadku konstrukcji stalowych lub blachy trapezowej mocujemy konstrukcję sufitową za pomocą wkrętów do blachy lub specjalnych obejm na kształtowniki stalowe.
Po zamontowaniu kompletnej konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego można przystąpić do montażu płyt wypełnienia sufitowego. Podczas montażu płyt zalecane jest używanie rękawiczek.
Montaż płyt często poprzedzony jest montażem elementów rozmaitych instalacji. Instalacje te nie powinny obciążać płyt sufitowych ani w sposób punktowy obciążać konstrukcji sufitu podwieszanego.
Montowane w pomieszczeniach sufity podwieszane powinny być symetryczne, a szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 300 mm. W przypadku gdy sufit podwieszany musi spełniać wymagania ogniowe, wszystkie elementy konstrukcji sufitowej jak i płyty wypełnienia muszą być zgodne z wytycznymi określonymi w odpowiednich klasyfikacjach ogniowych.
Specjalnych elementów konstrukcji wymaga sufit podwieszany przewidziany do stosowania w środowisku wilgotnym, jak np. pływalnia.

Poprzedni

Systemy suchej zabudowy - Sufity podwieszane coraz częściej montowane są w budownictwie jednorodzinnym

Systemy suchej zabudowy - Sufity podwieszane coraz częściej montowane są w budownictwie jednorodzinnym
Następny
Idealnie gładka i biała powierzchnia dzięki Cekol A-45 finisz

Idealnie gładka i biała powierzchnia dzięki Cekol A-45 finisz