Chemia spaja branżę

kwiecień 2011

Tematem wiodącym pierwszego w 2011 r. Głosu PSB było stosowanie wyrobów chemii budowlanej. Artykuł, dedykowany wykonawcom budowlanym, przedstawiał techniczne aspekty zastosowań klejów i zapraw klejowych, mieszanek tynkarskich oraz uszczelniaczy, czyli wyrobów, bez których nie obędzie się żaden plac budowy, żaden remont. Tym razem interesuje nas pozycja rynkowa, produkcja i handel chemią budowlaną. Rozmawiamy z dr Szczepanem Gawłowskim, prezesem firmy Kreisel Technika Budowlana sp. z o.o., liderem licznej grupy partnerów PSB reprezentujących tą branżę.

– Rynek chemii budowlanej w Polsce należy z pewnością do najbardziej konkurencyjnych. Co sprawia, że mamy taką sytuację? Jakie trendy panują na rynku chemii budowlanej, co mówią prognozy w odniesieniu do głównych rodzajów materiałów?
– Niewątpliwie, ogółowi ten fakt jest mało znany, ale sektor chemii budowlanej wytwarzanej w oparciu o cement jest najbardziej konkurencyjny. Funkcjonuje na nim około 50 markowych firm plus duża ilość małych regionalnych producentów. Poważnym problemem rynkowym jest także szara strefa, która w czasach kryzysu ma duże pole działania. Wpływ na taką sytuację ma głównie niezbyt skomplikowana technologia produkcji i relatywnie nieduże koszty, jakie trzeba ponieść na inwestycję w linię produkcyjną, oraz brak praktycznych elementów wyróżniających ofertę. Schody i wyzwania zaczynają się dopiero na poziomie logistyki i sprzedaży, gdzie z reguły rządzi cena, a nie standardy jakościowe produktów.
Trend rynku jest oczywisty, czyli jakość produktu, gwarancje, oferta systemowa oraz nowe technologie. Wszystko to musi mieć swoją cenę (praktycznie różnice rzędu kilku złotych na opakowaniu). Jednak zmienna sytuacja gospodarcza kraju i ekonomiczna świata nie służy dynamicznemu rozwojowi tego sektora.
Co do prognoz, generalnie nie dotyczą one produktu, który w oczywisty sposób dzięki zdobyczom nauki na polu chemii oferuje nowe możliwości technologiczne – lecz na obsłudze i serwisowaniu placów budowy. Bez niezawodnej logistyki, wsparcia maszynowego, dostępności oferty oraz doradztwa na współczesnym froncie robót budowlanych, trudno być konkurencyjnym i odnosić sukcesy.

– Jaka jest pozycja firmy Kreisel Technika Budowlana wśród producentów chemii budowlanej w Polsce?
– Pozycja firmy Kreisel na rynku jest satysfakcjonująca, lecz sukces nie jest dany na zawsze. Przy skali wyzwań i konkurencyjności branży, obrona pozycji jest bardzo trudna. Na pewno o możliwościach i potencjale w branży decydują moce produkcyjne naszych fabryk. Obecnie Kreisel dysponuje 6 zakładami produkcyjnymi (w tym dwa do produkcji gipsów) oraz kopalnią kruszyw. Daje to moc produkcyjną ponad 4 tys. ton na dobę, niewiele jest firm na rynku polskim o takim potencjale.

– Jakie są plany rozwoju firmy Kreisel?
– Nasze plany rozwojowe dotyczą dwóch kierunków. Pierwszy, o czym już wspominałem, to serwisowanie budów i wsparcie ich zapleczem technologii maszynowej. Drugi wiąże się z rozwojem specjalistycznej oferty systemowej na potrzeby renowacji nie tylko obiektów zabytkowych lecz także wszystkich innych już istniejących, a wymagających zmian i napraw. Nowe inwestycje budowlane z czasem na naszym rynku zaczną maleć. Należy więc pomyśleć o rozwiązaniach technologicznych i produktowych na rzecz budownictwa wymagającego modernizacji.

– Jak Kreisel postrzega miejsce PSB na rynku sprzedaży chemii budowlanej w Polsce?
– Będzie to na łamach Waszego czasopisma odebrane jako forma kokieterii lecz naprawdę jestem pełen podziwu dla Grupy PSB i jej inicjatorów, że w specyficznych polskich realiach udało się zbudować prężną i dynamiczną markę składającą się z tak wielu odrębnych podmiotów gospodarczych. Jest to książkowy przykład umiejętnej strategii rynkowej liderów Grupy i konsekwentnego działania nie tylko w sferze marketingowej, ale także w zakresie dyscypliny finansowej. Na dzień dzisiejszy PSB jest największą niekwestionowaną marką handlową w branży z dużymi możliwościami opiniowania i kształtowania rynku budowlanego. Życzę dalszych sukcesów i realizacji nowych planów.

notował: Mirosław Ziach

Poprzedni

Gdzie Polacy najchętniej budują swoje domy

Gdzie Polacy najchętniej budują swoje domy
Następny
Piraci z PCMB

Piraci z PCMB