H+H: Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego H+H

kwiecień 2011

Wznoszenie ścian w systemie H+H to budowanie z bardzo dobrej jakości materiału. Żaden inny materiał murowy dostępny na rynku nie ma takich właściwości. System H+H to pełna gama produktów: bloczki, płytki, nadproża, kształtki U, stropy, zaprawy cienkowarstwowe. Inwestor wybierając system H+H obniża koszty wykonania ściany na gotowo oraz skraca znacząco czas realizacji inwestycji.

System H+H cieszy się coraz większym uznaniem inwertorów i wykonawców, a to wszystko dzięki znakomitym właściwościom betonu komórkowego. Jest on stosowany do budowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. murów jednowarstwowych, osłon ścian dwuwarstwowych oraz – w przypadku rozbudowy lub modernizacji obiektów – do wykonania lekkich ścian działowych. Z żadnego innego materiału tak łatwo nie wymurujemy ściany o nietypowym kształcie, np. łuku lub z wieloma załamaniami. Ze względu na łatwość cięcia, szlifowania i frezowania bloczków z betonu komórkowego najczęściej poleca się je do budowy domów o skomplikowanej bryle, z wykuszami, podcieniami i wnękami, wykończonych od zewnątrz ozdobnymi elementami (np. gzymsami oraz boniowanymi narożnikami).
Do systemu H+H oprócz wyżej wymienionych elementów należy również serwis, jaki jest dostarczany przez pracowników firmy H+H. Firma H+H jest obecna na wszystkich etapach realizacji inwestycji, a pracownicy H+H doradzają klientom, jak poprawnie, bezpiecznie i dobrze wykonać roboty murowe. Doradcy techniczni odpowiedzialni są za kontakt z biurami projektowymi, deweloperami i wykonawcami. Instruktorzy budowlani odwiedzają wykonawców i przeprowadzają praktyczne szkolenia. Wszystko to skierowane jest do coraz bardziej wymagający klientów, którzy cenią sobie jakość oraz profesjonalizm.
Kolejny z kluczowych czynników w drodze do sukcesu firmy H+H polega na umiejętnościach, doświadczeniu, różnorodności i motywacji naszych pracowników, podwykonawców i dostawców. H+H Polska oferuje klientom najszerszą gamę produktów na rynku. W ofercie znajdują się bloczki i płytki w gęstościach: 300, 350, 400, 500, 550, 600, 700. Asortyment ten produkowany jest z najlepszych surowców i w najwyższej klasie dokładności wymiaru TLMB, gdzie odchyłki wymiarowe wynoszę ±1 mm. System H+H uzupełniają płaskie belki nadprożowe i kształtki U pełniące funkcję nadproży, zaprawy cienkowarstwowe, dzięki którym połączone elementy są solidne i trwałe.

Najcieplejsze ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego H+H
Dlaczego beton komórkowy?

Beton komórkowy jest materiałem nieszkodliwym dla środowiska. Jest wytwarzany z surowców, które występują w dużych ilościach w środowisku naturalnym. Beton komórkowy produkcje się z: piasku kwarcowego, wapna, cementu, wody oraz środków spulchniających. H+H Polska produkuje biały beton komórkowy, wytwarzany na bazie piasku kwarcowego w zakładach w Gorzkowicach, Warszawie, Puławach i w Lidzbarku oraz szary beton komórkowy produkowany z zastosowaniem popiołów lotnych w zakładzie w Skawinie.

Izolacyjność cieplna

Beton komórkowy charakteryzuje się wyjątkowo korzystną izolacyjnością cieplną – jedną z najlepszych spośród materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wznoszenia przegród zewnętrznych. Dzięki tej właściwości jest doskonałym materiałem do wznoszenia ścian jednowarstwowych.
Miarą izolacyjności cieplnej jest współczynnik przewodzenia ciepła λ i jest on zależny od gęstości objętościowej, składu surowcowego i wilgotności. Wyjątkowo korzystna (niska) wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ (W/mK) bloczków z betonu komórkowego H+H pozwala na uzyskanie ścian o niskim współczynniku przenikania ciepła U (W/m2K). Dla inwestora oznacza to mniejsze zużycie energii niezbędnej na ogrzanie domu. Dzięki rozsądnemu kompromisowi pomiędzy wytrzymałością, a izolacyjnością cieplną beton komórkowy jest jednym z nielicznych materiałów budowlanych umożliwiających wznoszenie ścian jednowarstwowych bez konieczności stosowania docieplenia.

Beton komórkowy H+H to idealne rozwiązanie na ściany jednowarstwowe ze względu na:
# doskonałe parametry termoizolacyjne, które w istotny sposób zmniejszają zapotrzebowanie na ogrzewanie lub klimatyzację obiektu;
# łatwość i szybkość wznoszenia ścian z wyeliminowaniem możliwości popełnienia błędów montażowych;
# niskie koszty wykonania ściany. Dzięki dużym wymiarom elementów o odpowiednio małej wadze oraz braku konieczności wykonania warstwy docieplenia przy wznoszeniu budynku oszczędzamy czas i pieniądze;
# korzystny mikroklimat w pomieszczeniu, związany z migracją wilgoci;
# zdolność kumulowania przez ścianę energii cieplnej niezależnie od pory roku i warunków panujących na zewnątrz. Dzięki temu zimą jest ciepło, a latem chłodno. 
Jak wynika z przedstawionej poniżej tabeli ściany z betonu komórkowego H+H spełniają wymagania dotyczące U ≤ 0,3 [W/m2K] dla bloczków odmiany 300, 350, 400. Dzięki temu inwestor ma możliwość wyboru i zastosowanie odpowiedniego dla siebie materiału bez konieczności wykonywania dodatkowego docieplenia budynku. Bloczki w takich gęstościach produkowane są w zakładach Gorzkowice oraz Skawina.

Budować ciepło i energooszczędnie – H+H Thermostein

Budownictwo pasywne, energooszczędne czy niskoenergetyczne zyskuje coraz większą popularność. Należy wspomnieć, że w 2009 r. Polska wdrożyła postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Tak naprawdę to nie wymogi prawne wywołują rosnące zainteresowanie budownictwem energooszczędnym. Powodów jest wiele. Z pewnością jednym z priorytetowych czynników popularności domów energooszczędnych są finanse. Mniej strat energii to przecież mniejsze obciążenie budżetu domowego opłatami za energię cieplną i elektryczną. Osoby myślące perspektywicznie wiedzą, że zastosowanie odpowiednich materiałów i technologii w budownictwie skutkuje przedłużeniem życia budynku. Dzięki podniesieniu standardu izolacyjności i ogrzewania poprawia się mikroklimat środowiska domowego, co wpływa korzystnie na zdrowie domowników. Uproszczając – dom energooszczędny to obiekt, który zużywa do ogrzewania 2–3 krotnie mniej energii niż budynek typowy. Zapotrzebowanie na ciepło w domach standardowych spełniających współczesne normy wyrażane jest tzw. współczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło, który wynosi EA średnio 120 kWh/m² rok. Jeśli chodzi o domy energooszczędne współczynnik ten wynosi 15–70 kWh/m²rok. Na szczególną uwagę zasługują domy pasywne. Dom pasywny to taki budynek, którego zapotrzebowanie energetyczne spada do poziomu 15 kWh energii na 1 m² powierzchni użytkowej na rok.
Obniżenie strat ciepła przez przenikanie można uzyskać stosując materiały ścienne o odpowiednio niskich wartościach współczynnika przewodzenia ciepła λ. Najbardziej ekonomiczne i racjonalne jest stosowanie w przegrodach odpowiednio grubych warstw murów oraz lekkich materiałów izolacji cieplnej. Stąd zaleca się budowanie ścian zewnętrznych o dwu lub trzech warstwach. H+H Polska oferuje swoim klientom beton komórkowy, który jest materiałem o najlepszych parametrach izolacyjności cieplnej.

H+H Thermostein – co to takiego?
W 2010 r. firma H+H wprowadziła bloczki H+H Thermostein ze zintegrowaną warstwą izolacji cieplnej, które umożliwiają wznoszenie ścian o współczynniku U=0,16 W/m2K, bez konieczności wykonywania dodatkowej warstwy izolacji cieplnej, która podnosi koszty wykonania muru. Wspomniana wyżej wartość współczynnika U jest nieosiągalna przez innych producentów materiałów ściennych na rynku polskim. Stosowanie bloczków H+H Thermostein nie wymaga wykonywania dodatkowej warstwy izolacji cieplnej, a ściana wykonana z tego materiału spełnia wszystkie wymagania dotyczące wytrzymałości, ognioodporności oraz izolacyjności cieplnej stawiane przegrodom budowlanym.

Jakie są zalety stosowania bloczków H+H Thermostein?
1. Doskonałe parametry termoizolacyjne:
# najniższa na rynku wartość współczynnika U=0,16 W/m2K;
# zbliżenie do standardów pasywności;
# najwyższa izolacyjność cieplna ze ścian z pojedynczych elementów o tej grubości.
2. Łatwość i szybkość wznoszenia ścian:
# wykonanie 1 m2 ściany to czas ok. 1 godziny; jest to czas 4 razy krótszy niż przy tradycyjnym rozwiązaniu mur + docieplenie;
# brak klejenia i kołkowania warstwy docieplającej;
# minimalizacja możliwości popełnienia błędów wykonawczych – dzięki zastosowaniu trzech warstw w jednym elemencie;
# łatwość ułożenia instalacji np. elektrycznych w bruzdach podtynkowych zarówno w wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie ściany.
3. Wyjątkowo korzystne parametry techniczne muru:
# zwiększona izolacyjność akustyczna;
# najwyższa klasa dokładności wymiaru;
# większa odporność na uszkodzenia mechaniczne – materiał podatny na uszkodzenia jest ukryty w środku ściany;
# izolacja cieplna zabezpieczona jest przed ogniem, gryzoniami, warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi podczas budowy, jak i w trakcie eksploatacji budynku.
4. Możliwość dowolnego kształtowania kolorystyki elewacji (w przeciwieństwie do ściany szczelinowej z osłoną z klinkieru).

www.HplusH.pl

Poprzedni

BASF: Systemy glazurnicze BASF i PCI - gwarancja pięknej i trwałej okładziny ceramicznej

BASF: Systemy glazurnicze BASF i PCI - gwarancja pięknej i trwałej okładziny ceramicznej
Następny
ISOVER: Ocieplanie ścian zewnętrznych od wewnątrz w praktyce

ISOVER: Ocieplanie ścian zewnętrznych od wewnątrz w praktyce