Stosowanie materiałów ściennych - Mniej popularne materiały ścienne

kwiecień 2011

Obok najczęściej stosowanych materiałów warte zainteresowania są szczególnie te, które ułatwiają wybudowanie ciepłego domu.

Elementy z keramzytobetonu

Podstawowymi elementami murowymi z keramzytobetonu są pustaki:

# szerokość 100 mm – służą do budowy ścian działowych oraz warstwy elewacyjnej w ścianach warstwowych;

# szerokość 240 mm – stosowane do wznoszenia ścian jednoi dwuwarstwowych, warstw konstrukcyjnych w ścianach trójwarstwowych oraz wewnętrznych ścian nośnych;

# szerokość – 360 mm – wykorzystywane do budowy ścian jednowarstwowych.

Oprócz pustaków ściennych dostępne są również:

# kształtki nadprożowe w kształcie litery U. Produkowane są również bloczki przeznaczone do wykonywania nadproży w ścianach działowych;

# belki nadprożowe w kształcie litery L do nadproży okiennych i drzwiowych, obciążonych lub nieobciążonych stropem (długość 0,9–3,6 m). Dostępne są też pustaki ościeżnicowe (prawe lub lewe), ułatwiające utworzenie przy otworze równego glifu;

# pustaki wieńcowe – wąskie elementy stosowane jako elewacyjna osłona żelbetowego wieńca;

# pustaki narożne przeznaczone do budowy naroży w ścianach jednowarstwowych;

# pustaki uzupełniające węższe od pozostałych pustaków;

# kształtki kominowe jedno-, dwu-, trzy- i czterokanałowe, służące m.in. do budowy kanałów wentylacyjnych. Dostępne są też kształtki osłonowe do ceramicznych przewodów dymowych;

# bloczki fundamentowe;

# pustaki stropowe do wypełniania stropów gęstożebrowych.

Keramzytobeton
W 1913 r. w jednej z amerykańskich cegielni palacz dosypał do pieca za dużo miału węglowego i zasnął. Gdy się obudził w piecu zamiast cegieł znajdowała się nieforemna, brunatna bryła. Odłupywane od niej kawałki były twarde, a jednocześnie bardzo lekkie. Właściciel cegielni dostrzegł zalety nowego kruszywa i opatentował technologię jego wytwarzania. Kulki te, znane w Polsce pod nazwą keramzyt, stosuje się jako dodatek do betonu, zastępujący grube kruszywo. Z keramzytobetonu produkowane są także elementy z wypełnieniem styropianowym. Materiał ma stosunkowo niską wagę, jest ciepły, ma dobrą izolacyjność akustyczną, niską nasiąkliwość oraz dużą wytrzymałość na ściskanie. Jest też odporny na wilgoć, pleśń i grzyby domowe – bardziej niż ceramika budowlana.
Dzięki bokom wyprofilowanym w pióro- -wpust nie zachodzi konieczność wykonywania spoiny pionowej. Pustaki mogą mieć otwory przelotowe lub zasklepione z jednej strony, dzięki czemu podczas murowania nie dostaje się do nich zaprawa (co obniżyłoby izolacyjność przegrody). Niektórzy producenci oferują systemy obejmujące wszystkie niezbędne elementy murowe, uzupełniające oraz odpowiednią zaprawę. Keramzytobeton można docinać za pomocą ręcznej piły. Wyroby murowe mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym oraz usługowym o wysokości do 3 kondygnacji.

Murowanie. Ściany z pustaków keramzytobetonowych muruje się podobnie, jak z pustaków ceramicznych. Ściany jednowarstwowe muruje się na zaprawę ciepłochronną lub cementowo-wapienną, nanoszoną dwoma równoległymi pasmami, między którymi zostaje szczelina powietrzna; niektóre pustaki można również murować na cienkowarstwowe zaprawy klejowe. Do nakładania zaprawy można używać specjalnej skrzynki murarskiej ułatwiającej dokładne jej rozprowadzenie. Ścianę można usztywnić specjalnymi kratownicami z cienkich prętów stalowych, które zatapia się w zaprawie. O konieczności stosowania zbrojenia decyduje projektant. Keramzytobeton przycina się szlifierką kątową lub elektryczną piłą dwubrzeszczotową. Ściana może przez pewien czas pozostać bez wykończenia ze względu na niską nasiąkliwość materiału murowego. Później jednak należy ją otynkować dowolną zaprawą tynkarską lub wykończyć w inny sposób.

Keramzytobeton ze styropianem.
Dostępne są pustaki o różnym kształcie i wielkości komór, wypełnione oddzielnymi wkładkami styropianowymi lub granulatem styropianowym spojonym wapnem, bądź tak skonstruowane, że styropian przechodzi w sposób ciągły od jednego końca pustaka do drugiego, eliminując całkowicie mostki termiczne po połączeniu elementów w ścianę. Płaszczyzny czołowe są wyprofilowane w pióro-wpust, dzięki czemu podczas wznoszenia ścian nie jest konieczne wypełnianie spoin pionowych. Niektóre bloczki mają jedną ściankę grubszą, co tworzy warstwę akumulacyjną, odpowiadającą za gromadzenie i utrzymywanie ciepła w ścianie. Ścianka ta musi znaleźć się od wewnątrz domu. Niektórzy producenci zalecają podczas murowania wstrzykiwanie pianki poliuretanowej w kanaliki tworzące się między styropianowymi wkładkami, na styku dwóch bloczków. Ma to zapewnić ciągłość materiału termoizolacyjnego. Z tego też powodu jest zalecane stosowanie systemów, zawierających oprócz podstawowych elementów murowych także pustaki połówkowe, narożne wewnętrzne i zewnętrzne (o kącie 90 lub 45°), prefabrykowane nadproża oraz elementy osłonowe – również z ociepleniem. Uzupełnieniem mogą być węgarki oraz podokienniki z warstwą termoizolacyjną. Taka mnogość elementów uzupełniających pozwala uniknąć docinania pustaków podstawowych.

Poprzedni

Stosowanie materiałów ściennych - Murowanie

Stosowanie materiałów ściennych - Murowanie
Następny
Stosowanie materiałów ściennych -  Rodzaje ścian

Stosowanie materiałów ściennych - Rodzaje ścian