WIENERBERGER: Precyzyjnie i łatwo - jak nigdy dotąd

kwiecień 2011

Technologia murowania ceramiki poryzowanej na gotowej zaprawie w piance

Szlifowane pustaki ceramiczne na cienkowarstwowej zaprawie cementowej wprowadziły nową jakość do tradycyjnych materiałów budowlanych. Dzięki nim zalety ściany ceramicznej połączono z gwarancją dokładnego wykonawstwa. Systemowe rozwiązanie z wykorzystaniem gotowej do natychmiastowej aplikacji zaprawy murarskiej w piance – to kolejny krok naprzód. System jeszcze bardziej przyspiesza prace murarskie, zwiększa precyzję ich wykonania i zapewnia szereg korzyści inwestorowi.

Na wykonawcy prac murarskich spoczywa szczególna odpowiedzialność. Efekty jego działania nie zawsze są widoczne „gołym okiem”. Za to od nich zależy nie tylko bezpieczeństwo przyszłych użytkowników obiektu, ale również parametry cieplne i akustyczne budynku. A więc wszystko to, co jest najistotniejsze dla długoletniej bezawaryjnej eksploatacji obiektu i zapewnienia komfortu jego użytkownikom. Dlatego każde nowe rozwiązanie podwyższające jakość prac i zmniejszające ryzyko popełnienia przez człowieka błędu z pewnością godne jest uwagi i warte wykorzystania.

Zaprawa z licencją na szybkie murowanie

Czynnością, która pochłania najwięcej czasu podczas prac murarskich jest konieczność wyrównywania zaprawą różnic między poszczególnymi elementami muru. Przy stosowaniu pustaków szlifowanych sytuacja jest znacznie bardziej komfortowa. Jak wiadomo charakteryzują się one bardzo precyzyjnymi wymiarami. Szlifowanie ceramiki po jej wypaleniu nadaje powierzchniom wspornym (poziomym) pustaków idealnie gładką i równą powierzchnię. Stąd wypoziomowanie pierwszej warstwy ściany wystarcza do precyzyjnego ułożenia całego muru.
Nakładanie cienkowarstwowej zaprawy cementowej, wyraźnie przyspieszyło prace murarskie w stosunku do metody tradycyjnej. Nie zwolniło jednak wykonawcy od konieczności przygotowania zaprawy z suchej mieszanki. Wymaga to uważnego przestrzegania zaleconego czasu mieszania i zadbania o prawidłową konsystencję zaprawy. Przygotowaną zaprawę można nakładać równomiernie specjalnym wałkiem. Mimo tak znacznych ułatwień w stosunku do tradycyjnych technik murarskich, trudno konkurować tej metodzie z prostotą systemu Porotherm DRYFIX.
Tajemnica nowego rozwiązania tkwi właśnie w zaprawie – jednoskładnikowej zaprawie poliuretanowej do cienkich spoin, pakowanej pod ciśnieniem w puszki o pojemności 750 ml. Substancja jest gotowa do użytku natychmiast. Jedynym urządzeniem niezbędnym do jej nakładania jest pistolet z aplikatorem. W pierwszej chwili sposób może wydawać się „zbyt nowatorski” w swojej prostocie. Jednak skuteczność metody gwarantują testy wytrzymałościowe i badania jakie przeszła zaprawa w Instytucie Techniki Budowlanej. W ich wyniku jako pierwsza w Polsce (i jak na razie jedyna) poliuretanowa zaprawa murarska do cienkich spoin Porotherm DRYFIX uzyskała Aprobatę Techniczną (AT-15-8223/2010). Jedna puszka wystarcza na wymurowanie 5 metrów kwadratowych ściany (przy pustakach o grubości 8 i 11,5 cm jest to 10 metrów kwadratowych). Właściwości zaprawy sprawiają, że ściana osiąga pełną wytrzymałość już po 48 godzinach i możliwe jest prowadzenie dalszych prac. Przy tym na wymurowanie 1 metra kwadratowego ściany o grubości 44 cm (16 standardowych pustaków) wystarcza niespełna 40 minut. Ponadto zaprawę murarską w piance można stosować w temperaturach od –5 do +35°C. Prowadzenie prac murarskich w temperaturze poniżej zera, to wyjątkowa zaleta i ewenement wśród dotychczas stosowanych rozwiązań.

Prościej się już nie da
Murowanie w systemie Porotherm DRYFIX charakteryzuje się niespotykaną dotąd łatwością. Suchy system aplikacji pozwala prowadzić prace w sposób czysty. Nie ma konieczności stosowania jakichkolwiek urządzeń, więc murować można również na budowie bez dostępu do źródła energii elektrycznej.

Puszkę z zaprawą wystarczy bowiem nałożyć na pistolet (niezbędne jest co najmniej 20-krotne wstrząśnięcie pojemnika). Żeby zwiększyć przyczepność powierzchni pustaków do zaprawy, tuż przed jej nałożeniem, trzeba je odkurzyć i zwilżyć wodą (szczotką lub pędzlem). Tylko w wypadku murowania przy temperaturach ujemnych należy ograniczyć się do odkurzenia powierzchni.

Pistolet umożliwia precyzyjne dawkowanie zaprawy za pomocą siły nacisku spustu i ustawień śruby regulacyjnej. Na pustaki nakłada się jeden lub dwa paski zaprawy, w zależności od grubości wznoszonego muru. Przy ścianach o grubości 8 lub 11,5 cm wystarczy jeden pasek zaprawy przez środek pustaka. Szersze pustaki wymagają nałożenia dwóch równoległych do siebie pasków zaprawy murarskiej około 5 cm od krawędzi pustaka. W każdym przypadku średnica paska zaprawy powinna mieć minimum 3 cm. Po nałożeniu zaprawy wykonawca ma czas na spokojne ułożenie kolejnej warstwy pustaków. W zależności od temperatury i wilgotności powietrza waha się on między 5 a 10 minutami.
Zaprawa twardnieje pod wpływem wilgoci. Stąd po opróżnieniu pojemnika i założeniu nowego zawsze należy nacisnąć spust, aby oczyścić przewód z wilgotnego powietrza, które mogło się tam dostać przy wymianie puszek i zaślepić przewody lub dyszę pistoletu. W skład zestawu wchodzi również środek do czyszczenia pistoletu. Po zakończeniu pracy pistolet przemywa się dwukrotnie w odstępach pięciominutowych, aby dokładnie usunąć resztki zaprawy.
Wykorzystując zaprawę Porotherm DRYFIX i przystosowaną do niej rodzinę pustaków ceramicznych Porotherm DRYFIX (pustaki o szerokości od 8 do 44 cm) można wykonać każdy typ ściany – zewnętrzną jednowarstwową bez docieplenia, ściany nośne, działowe i osłonowe. Standardowo puszki z zaprawą dostarczane są w ilości proporcjonalnej do liczby zamówionych pustaków.

Niezmienne zasady murowania 

W systemie Porotherm DRYFIX podstawowe zasady murowania są identyczne jak przy użyciu pustaków Porotherm Profi. Tradycyjnym już elementem systemowym są łączenia boczne pustaków (pióro-wpust), bez konieczności wypełniania ich zaprawą. Każda warstwa ściany wymaga odpowiedniego przewiązania murarskiego (jego minimalna wielkość jest równa 0,4 x wysokość pustaka.) Przy łączeniu ścian zewnętrznych z wewnętrznymi ścianami nośnymi, konieczne są podwójne kotwy w co drugiej poziomej spoinie (dla ścian działowych wystarczy kotwa pojedyncza). Miejsca umieszczenia kotew w pustaku powinny być przeszlifowane pilnikiem, aby w tym miejscu nie uległa zmianie grubość spoiny.
Do prawidłowego wykonania narożnika system zapewnia pustaki narożnikowe i połówkowe. Wtedy wyjątkowo, również powierzchnie boczne między pustakiem połówkowym i narożnikowym pokrywa się zaprawą. Tak jak w poziomie, zaprawę Porotherm DRYFIX nanosi się w dwóch równoległych pasach. W każdej kolejnej warstwie pustak narożnikowy musi być obrócony o 90o w stosunku do pustaków narożnikowych w sąsiednich warstwach.

Na dobry początek
Jedynym „tradycyjnym” odstępstwem od nowego sposobu murowania jest początek prac związany z wypoziomowaniem podłoża pod pierwszą warstwę pustaków. Stosuje się do tego celu zaprawę wyrównującą (Porotherm AM), niwelator laserowy oraz zestaw stojaków z uchwytami na łatę niwelacyjną. Fundament w miejscu przyszłego muru musi zostać pokryty izolacją przeciwwilgociową. Niwelator umożliwia wyznaczenie najwyższego punktu na fundamencie (poziom bazowy), który określi poziom podstawowy warstwy wyrównawczej. Jej grubość może wynosić od 10 do 40 mm. Murowanie można zacząć z dowolnego miejsca, pamiętając o ustawieniu stojaka na wysokości poziomu bazowego wyznaczonego wcześniej niwelatorem. Drugi stojak umieszcza się w odległości równej długości listwy wyrównującej (2–4 metry). Śruby nastawne regulują położenie łaty na wysokości określonej przez niwelator, a także szerokość pasa pod zaprawę wyrównującą. Nadmiar zaprawy powyżej poziomu listew prowadzących zestawu wyrównującego najprościej ściągnąć listwą aluminiową. Po zakończeniu prac na odcinku przestawia się jedynie pierwszy stojak, drugi pozostaje na swoim miejscu. Cykl powtarza się, aż do ułożenia warstwy wyrównującej na całej długości ściany. Do wyrównania pierwszej warstwy pustaków wystarczy poziomica i gumowy młotek.

Długa lista zalet
Budowa, na której wykorzystywany jest system Porotherm DRYFIX z pewnością odbiega od utrwalonego w społecznej świadomości stereotypu – nie ma tam tak charakterystycznych dla placu budowy betoniarek i narzędzi do mieszania czy nakładania zaprawy murarskiej. A możliwość aplikacji zaprawy w temperaturach ujemnych skutecznie wydłużyła sezon budowlany.
W stosunku do metody tradycyjnej, użycie cienkowarstwowej zaprawy cementowej skróciło czas murowania o 1/4. Zastosowanie zaprawy w pianie jest jednak aż o połowę szybsze od tradycyjnego murowania. Zamiast obowiązujących 28 dni, już po dwóch dobach od zakończenia prac murarskich ściana osiąga swoją optymalną wytrzymałość. Powierzchnia nowego muru jest równa i czysta, gotowa do natychmiastowego nakładania tynku.
Każdy wykonawca z pewnością doceni prostotę nowej technologii, szybkość aplikacji i zminimalizowane ryzyko powstawania mostków termicznych. Warstwa termoizolacyjna jaką tworzą pustaki ceramiczne ma tylko 4 spoiny poziome na każdy metr wysokości ściany (wymiar modułu podstawowego to 25 cm). Opisywana zaprawa charakteryzuje się współczynnikiem przewodności cieplnej lambda = 0,036 W/(mK), co jest równe parametrom typowego styropianu (EPS), używanego do ociepleń. Ściana jest tak jednolicie ceramiczna, jak nie było to możliwe nigdy wcześniej. Dlatego jednowarstwowe mury zewnętrzne z pustaków Porotherm DRYFIX bez docieplenia spełniają, przewidziane Prawem Budowlanym, wymagania dotyczące izolacyjności termicznej (U ≤ 30 W/m2K. Oczywiście niezmienne pozostają podstawowe zalety naturalnej ceramiki – odporność ogniowa, tzw. oddychanie ścian, akumulacja ciepła.

***

Stosując system Porotherm DRYFIX można być pewnym dobrego tempa robót i precyzji ich wykonania. Istotnym argumentem do przekonania inwestora jest fakt, że niezbędna ilość gotowej zaprawy jest dostarczana gratis, razem z pustakami.
Dokładnie rok po wprowadzeniu na rynek System Porotherm DRYFIX nagrodzono Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2011. Zanim sąd konkursowy docenił najwyższy poziom jakości i nowoczesność technologiczną rozwiązania, jego przydatność i efektywność sprawdziła w praktyce branża budowlana. Stąd już tylko krok by „technologia Porotherm DRYFIX” zmieniła swój status nowości na rozwiązanie standardowe i powszechnie stosowane. Z korzyścią dla wykonawców, a przede wszystkim inwestorów.

www.wienerberger.pl

Poprzedni

ISOVER: Ocieplanie ścian zewnętrznych od wewnątrz w praktyce

ISOVER: Ocieplanie ścian zewnętrznych od wewnątrz w praktyce
Następny
Gdzie Polacy najchętniej budują swoje domy

Gdzie Polacy najchętniej budują swoje domy