Rynek cementu - zmiany, nadzieje, znaki zapytania

kwiecień 2012

- Produkcja cementu w Polsce i sprzedaż krajowa ogółem biły w 2011 r. rekordy. Klientów składów PSB interesuje jednak także sprzedaż cementu w workach – jak wyglądała dynamika sprzedaży worka w 2011 r., jakie są tutaj trendy ostatnich lat, co to oznacza dla budownictwa indywidualnego?

W ostatnich latach udział cementu workowanego w ogólnej strukturze sprzedaży cementu w kraju maleje. Według danych Stowarzyszenia Producentów Cementu zanotowano tutaj spadek z 28% udziału w 2006 r. do 19% w 2011 r. W ub. roku wzrost sprzedaż cementu luzem wyniósł 21,3%, natomiast sprzedaż cementu workowanego wzrosła jedynie o 1,1%.
Wpłynęło na to kilka czynników. Rekordowy wzrost popytu na cement miał miejsce głównie w sektorze budownictwa infrastrukturalnego, związanego z Euro 2012. Natomiast w budownictwie indywidualnym, w którym głównie wykorzystuje się cement workowany, panowała stagnacja. Na spadek udziału cementu workowanego wpływają również zmiany w świadomości inwestorów indywidualnych, którzy coraz większe znaczenie przywiązują do jakości stosowanych materiałów i bazują na profesjonalnych producentach betonu, co jest tańsze i bardziej korzystne dla inwestora. Ponadto coraz więcej budynków indywidualnych realizują developerzy, korzystający z profesjonalnych węzłów betoniarskich.
Trudno jednak do końca oszacować tendencję spadkową udziału cementu w workach w całej strukturze sprzedaży, ponieważ na rynku dostępny jest cement workowany produkowany przez podmioty nie zrzeszone w stowarzyszeniach, na temat których brakuje jakichkolwiek danych.

-Jak na przemysł cementowy wpłynie kryzys? Które grupy asortymentowe mogą liczyć na większy popyt, a w jakich podaż prawdopodobnie spadnie? Co mówią prognozy?

Prognozy na 2012 r. są dość optymistyczne. Zakładają, że na rynku cementu utrzyma się bardzo dobra koniunktura, a prognozowana sprzedaż będzie na poziomie 2011 r. i wyniesie 18,2 mln ton. Osłabienie spodziewane jest dopiero w 2013 r., kiedy skończą się inwestycje w segmencie budownictwa drogowego. Przewidujemy, że w dwóch pierwszych kwartałach 2012 r. poziom konsumpcji cementu będzie wyższy niż w pierwszym półroczu ub. roku. Jednak w drugiej połowie roku może nastąpić osłabienie popytu w infrastrukturze drogowej, spadnie więc zużycie cementów portlandzkich CEM I, wykorzystywanych w tym segmencie rynku. Realizacja inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury kolejowej wpłynie natomiast na wzrost zużycia cementów portlandzkich wysokich klas wytrzymałościowych 42,5 i 52,5. Duże inwestycje planowane są także w przemyśle energetycznym, gdzie dominować będą konstrukcje preferujące wykorzystanie cementów o niskim cieple hydratacji (LH). Struktura asortymentu w kolejnym latach będzie też zależała od polityki w zakresie przydziału uprawnień do emisji CO2. Zagrożenie deficytem ilości uprawnień do emisji CO2 będzie wpływało na rozwój produkcji cementów z dodatkami mineralnymi (CEM II- -CEMV), w których obok klinkieru portlandzkiego, głównymi składnikami są popioły lotne z energetyki, granulowany żużel wielkopiecowy, oraz zmielony kamień wapienny. Wieloletnie doświadczenia pokazały, że cementy z dodatkami mineralnymi to pełnowartościowe spoiwa, w niektórych właściwościach przewyższające tradycyjnie stosowane cementy portlandzkie CEM I (termika, odporność na agresję chemiczną, skurcz).

- Jaki wpływ na produkcję i ceny cementu może wywrzeć ostra polityka Unii Europejskiej wobec emisji CO2.

W tym roku kończy się drugi okres systemu handlu emisjami CO2. Jeśli chodzi o kolejny, obejmujący lata 2013–2020, do tej pory nie wiemy jakie będą ostateczne przydziały darmowych uprawnień do emisji CO2. Oparcie przez Unię kryteriów ich przydziału na historycznym poziomie działalności i wskaźniku emisyjności sprawi, że tych uprawnień nie wystarczy na pokrycie zużycia cementu w Polsce. Prognozy konsumpcji cementu po 2012 r. znacznie przekraczają poziomy jego historycznej produkcji, która została wzięta pod uwagę, jako podstawa do wyliczania bezpłatnych uprawnień. Z informacji oficjalnych wynika, że ostateczne przydziały uprawnień do emisji będą znane nie wcześniej niż w połowie 2012 r., próby odpowiedzi na to pytanie przed tym terminem byłyby czystą spekulacją.

- Jak firma Górażdże Cement ocenia swoją pozycję wśród producentów cementu w Polsce? Jakie są Wasze plany rozwoju?

Górażdże Cement SA są liderem w branży. Szacujemy, że co czwarta tona cementu na polskim rynku produkowana jest w Górażdżach. W 2011 r. zakończyliśmy modernizację linii technologicznej pieca nr 2, najważniejszą inwestycję w historii firmy, stając się największą cementownią w Europie. Głównym celem było podniesienie wydajności wypału klinkieru o 30% i obniżenie kosztów produkcji. Przy modernizacji górażdżańskiego pieca zastosowano najnowsze światowe rozwiązania techniczne, pozwalające na zmniejszenie jednostkowego zużycia energii na tonę klinkieru oraz znaczącą redukcję emisji CO2 z paliw. Modernizacja pozwoliła też na obniżenie hałasu i zwiększenie możliwości wykorzystania paliw alternatywnych.
Obecnie realizujemy drugi etap tej inwestycji – powstaje największy w Europie młyn kulowy do przemiału cementu. Inwestycja pozwoli na znaczące zwiększenie zdolności przemiału cementu, roczny poziom produkcji osiągnie ponad 5 milionów ton cementu. Jej zakończenie planowane jest pod koniec marca tego roku.

- Jak firma Górażdże Cement postrzega miejsce PSB na rynku sprzedaży cementu i wyrobów na bazie cementu w Polsce?

Grupa PSB to obecnie największa w kraju, świetnie zarządzana i dynamicznie rozwijająca się sieć hurtowni i placówek dystrybucji materiałów budowlanych. To bardzo silna, rozpoznawalna marka wśród wszystkich producentów i klientów rynku materiałów budowlanych. Dla Górażdży i innych dużych producentów materiałów budowlanych PSB to strategiczny partner, największy odbiorca cementu workowanego.

Notował Mirosław Ziach

Poprzedni

Kontakty z komornikiem

Kontakty z komornikiem
Następny
XIII Slalom Gigant Grupy PSB

XIII Slalom Gigant Grupy PSB