Wykańczanie powierzchni ścian i sufitów. Tynki, gładzie i masy szpachlowe Knauf

kwiecień 2012

Ściany i sufity determinują charakter każdego wnętrza. Niskie lub wysokie, surowe lub otynkowane, tapetowane lub malowane, chropowate lub gładkie z góry określają to, jak prezentować się będzie dane wnętrze.

Nowe obiekty

Najbardziej powszechnym rozwiązaniem w nowo budowanych obiektach jest położenie tynków, których bogata oferta pozwala na zastosowanie na różnego rodzaju podłożach, osiągnięcie zamierzonych efektów wizualnych, a nawet spełnienie określonych funkcji użytkowych.

Tynki gipsowe

Wśród tynków wewnętrznych na plan pierwszy wysuwają się tynki gipsowe, zwłaszcza tynki maszynowe. Popularność zawdzięczają szybkiej technologii wykonania oraz przyjaznym dla człowieka właściwościom gipsu, który przejmuje z otoczenia nadmiar wilgoci i oddaje go, kiedy powietrze staje się zbyt suche. Posiada on także niewielki opór dyfuzyjny oraz idealne właściwości do utrzymania zrównoważonego klimatu w pomieszczeniach, co daje wrażenie ciepła i przytulności. Szeroką paletę tynków gipsowych można znaleźć na polskim rynku w ofercie firmy Knauf: tynki ręczne, maszynowe, lekkie, utwardzone, gipsowo-wapienne, a nawet gipsowo-gliniane. Wszystkie wymagają odpowiednio przygotowanego podłoża.

Przygotowanie podłoża

Ściany i sufity mogą być wykonane z różnego rodzaju materiałów budowlanych: cegieł, pustaków ceramicznych, silikatów, betonu komórkowego, prefabrykatów itd. o różnej strukturze i zwartości, które decydują o tym, czy dany materiał jest bardziej lub mniej chłonny, a także o jego przyczepności. Są to właściwości bardzo istotne z punktu widzenia tynków gipsowych, które są tynkami jednowarstwowymi. Oznacza to, że nakłada się je bez wstępnej obrzutki, tak jak w przypadku tynków cementowo-wapiennych, ale bezpośrednio na podłoże w jednej warstwie. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniej przyczepności tynku do podłoża. W tym celu konieczne jest jego gruntowanie. Zanim do tego przystąpimy należy podłoże zbadać, tzn. stwierdzić wilgotność resztkową murów, ich stopień chłonności oraz stan ogólny.
Do prac tynkarskich możemy przystąpić dopiero, kiedy wilgotność resztkowa murów mierzona wilgotnościomierzem jest mniejsza niż 3%, a temperatura podłoża oraz powietrza jest wyższa niż +5oC.
Na podłoża chłonne o chropowatej powierzchni, takie jak cegły, pustaki ceramiczne, gazobetonowe i silikatowe do gruntowania podłoża wybieramy żółty środek gruntujący Grundiermittel, a na podłoża niechłonne o powierzchni zwartej i gładkiej takie jak stropy żelbetowe i elementy betonowe różowy Betokontakt. Grudndiermittel rozcieńczamy w stosunku 1:2 (1 część środka na 2 części wody) w przypadku podłoży słabo chłonnych oraz w stosunku 1:5 w przypadku podłoży silnie chłonnych. Betokontakt jest gotową mieszanką i nie należy go rozcieńczać. Podłoże oczyszczone z ewentualnych pozostałości, takich jak zwietrzałe resztki zaprawy lub betonu, wycieki wapienne itp. gruntujemy za pomocą wałka lub pędzla na dzień przed położeniem tynków

Który tynk wybrać?

O wyborze tynku decydują potrzeby i oczekiwania inwestora, uwzględniające: wygląd i właściwości użytkowe wykonanego już tynku, wielkość inwestycji, harmonogram prac, wydajność, plastyczność zaprawy tynkarskiej, łatwość obróbki, rodzaj podłoża, a także możliwości wykonania ich ręcznie lub maszynowo.

Tynki maszynowe

W przypadku dużych powierzchni i krótkich terminów realizacyjnych najlepszym rozwiązaniem jest położenie tynków maszynowych. Najbardziej popularne maszynowe tynki gipsowe to KnaufMP 75, Knauf MP 75L, które można nakładać na różne rodzaje podłoży. MP 75L jest lżejszy i łatwiejszy w obróbce. Wymienione właściwości ułatwiają pracę tynkarzy i przyspieszają proces realizacji inwestycji, co często ma ogromne znaczenie z punktu widzenia finansowania budowy Jeśli dodatkowo zależy nam na zwiększonej wydajności materiału, warto wykorzystać tynk Knauf MP 75 SL. Jego zużycie na m2 przy standardowej grubości 10 mm to tylko 7 kg. Przynosi to konkretne oszczędności, zwłaszcza na dużych powierzchniach, co oczywiście przekłada się na finanse.

Wysoka wydajność i związane z tym korzyści dla inwestora to także atut cienkowarstwowego tynku Blauband. Wynika ona z faktu, że tynk ten posiada bardzo dobrą przyczepność i może być nakładany na minimalną grubość 2 mm, zamiast standardowo 10–15 mm. Tak cienka warstwa tynku wymaga jednak równego podłoża. Mamy z nim do czynienia najczęściej w przypadku ścian i sufitów, wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych. Tynk ten można nakładać maszynowo lub ręcznie.
Ze względu na możliwość uzyskania bardzo cienkiej warstwy Blauband można stosować do wykańczania istniejących tynków cementowo-wapiennych.

W przypadku obiektów użyteczności publicznej, gdzie z uwagi na duże natężenie ruchu użytkowników (zwłaszcza ściany narażone są na uszkodzenia mechaniczne) potrzebny jest tynk szczególnie wytrzymały i odporny na zarysowania. Takie właściwości posiada Knauf MP 75 Diamant, który po położeniu i wyschnięciu jest najtwardszym tynkiem gipsowym,  dostępnym na polskim rynku. Jego zastosowanie pozwoli cieszyć się inwestorowi przez długie lata estetycznym wyglądem wnętrz oraz uniknąć kosztownych remontów. Knauf MP 75 Diamant nakłada się przy pomocy agregatu tynkarskiego.
W obiektach, w których zastosowano coraz bardziej popularne systemy ogrzewania ściennego, potrzebny jest natomiast tynk, który będzie dobrze przewodził ciepło do wnętrz oraz nie odkształcał się i nie pękał pod wpływem ciepła. Takie cechy posiada tynk gipsowo-wapienny Knauf MP 75 G/F Lekki, dzięki odpowiedniej recepturze łączącej dwa minerały: gips i wapno.
W przypadku alergików oraz inwestorów, którym zależy na szczególnie wysokich walorach klimatycznych pomieszczeń godny uwagi jest tynk gipsowo-gliniany Knauf Legito. Jego cechą szczególną jest trzykrotnie wyższa absorpcja i oddawanie wilgoci z otoczenia w porównaniu z tradycyjnymi tynkami gipsowymi. Daje to wyjątkowo luksusowe warunki klimatyczne w pomieszczeniach.

Tynki ręczne

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości użycia agregatu tynkarskiego albo inwestor chce położyć tynki we własnym zakresie, można sięgnąć po ręczne tynki gipsowe: Rotband i Goldband. Rotband posiada podwyższony parametr przyczepności, dzięki czemu zalecany jest szczególnie na niechłonne powierzchnie betonowe sufitów lub elementów wykonanych z prefabrykatów betonowych. Goldband można stosować na każde szorstkie podłoże, ale najlepiej sprawdza się jako tynk renowacyjny.

Wskazówki wykonawcze

Niezależnie od rodzaju wybranego tynku gipsowego, należy pamiętać o podstawowych wskazówkach wykonawczych, których nieprzestrzeganie nie przyniesie oczekiwanego efektu. Oto one:
-- Prace tynkarskie wykonywać tylko i wyłącznie w obiektach zrealizowanych przynajmniej w stanie surowym zamkniętym.
-- Prace tynkarskie wykonywać tylko i wyłącznie w temperaturze powietrza min. +5oC.
-- Podłoże musi być suche, oczyszczone, o temperaturze min.+5oC.
-- Podłoże musi być odpowiednio zagruntowane.
-- Tynki gipsowe nakładamy wyłącznie w jednej warstwie.
-- Tynki gipsowe nakładamy na grubość przewidziana dla konkretnego produktu.
-- Dalsze prace wykończeniowe prowadzimy po całkowitym wyschnięciu tynków.

Przegrody budowlane z płyt gipsowo-kartonowych

Płyty gipsowo-kartonowe na dobre zadomowiły się we współczesnym budownictwie. Wykonuje się z nich ściany działowe, sufity, zabudowę poddasza. Końcowy efekt powierzchni wykonanych z płyt g-k zależy od zachowania rygorów technologicznych, eliminujących powstawanie niepożądanych rys, a także od zastosowania odpowiednich materiałów do łączenia spoin oraz wykańczania powierzchni płyt.

Spoinowanie płyt g-k – masy szpachlowe

Do spoinowania płyt używamy masy szpachlowej Fugenfüller Leicht, pamiętając zawsze o stosowaniu taśmy spoinowej papierowej lub taśmy wzmacniającej z włókna szklanego. Płyty na ścianach, posiadające fabrycznie wykończone krawędzie (nie przycinane na budowie) można szpachlować masą szpachlową Uniflott, nie używając taśmy. W podobnej sytuacji można zastosować również masę szpachlową Trias. W przypadku przegród budowlanych wykonanych z ogniochronnej płyty Fireboard, konieczne jest użycie specjalistycznej masy szpachlowej Fireboard-Spachtel.

Wykańczanie powierzchni z płyt g-k

Powierzchnie z płyt gipsowo-kartonowych można malować bezpośrednio po wyschnięciu zaszpachlowanych spoin. Lepsze efekty wizualne osiągniemy, kładąc na całe powierzchnie płyt gładź gipsową Uniglatt, Uniglatt Biały lub gotową masę szpachlową Knauf F1. Zastosowanie tych produktów da efekt otynkowanych powierzchni, stanowiących doskonałe podłoże pod malowanie. Na szczególną uwagę zasługuje wykończeniowa masa szpachlowa Knauf Multi-- Finish, która daje wyjątkowe możliwości oryginalnego wykończenia nie tylko powierzchni tynkowanych, ale również wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych.

Remont – tynki, gips budowlany, gładzie gipsowe

W przypadku remontu wszystko zależy od tego, jak duży zakres prac naprawczych należy wykonać. Jeśli w pomieszczeniach stwierdza się na ścianach pleśń lub grzyb, konieczne jest skucie starych tynków, dokładne oczyszczenie i osuszenie powierzchni oraz zastosowanie środków grzybobójczych zgodnie z zaleceniami producenta tych preparatów. Następnie postępujemy tak, jak w przypadku kładzenia nowych tynków. Do wyboru mamy całą paletę tynków gipsowych Knauf, z których szczególnie godnym polecenia, zwłaszcza w małych domach i mieszkaniach, jest ręczny tynk gipsowy Goldband. W przypadku istniejących stabilnych tynków o porysowanej powierzchni oraz niewielkich ubytkach i pęknięciach wystarczy zaszpachlować ubytki gipsem budowlanym Knauf Stuckgips, a całe powierzchnie wykończyć gładzią gipsową Uniglatt lub jaśniejszą gładzią gipsową Uniglatt Biały. Gładzie gipsowe stanowią też doskonałe przygotowanie pod malowanie, zwłaszcza tynków cementowo- wapiennych. Tworzą idealnie gładkie powierzchnie, które pozwalają wydobyć wszystkie walory używanych potem farb. Dodatkowo ocieplają wnętrza i poprawiają ich mikroklimat.

Kształtowanie powierzchni kolorem i gipsem

Powierzchnie tynków gipsowych oraz powierzchnie wykończone gładzią lub gotowymi masami szpachlowymi można malować, tapetować, wykańczać na gładko, filcować lub tworzyć strukturę przy pomocy kielni (w przypadku tynków) lub pędzla. Ciekawe efekty daje łączenie tynków z kolorowymi pigmentami oraz specjalne techniki wykańczania powierzchni. Podane przykłady dowodzą, że bogata oferta wysokiej jakości produktów Knauf pozwala profesjonalnie wykończyć powierzchnie ścian i sufitów wykonanych z rozmaitych materiałów budowlanych oraz nadać im dowolny końcowy efekt wizualny, odpowiadający oczekiwaniom estetycznym inwestora.


www.knauf.pl
www.budowairemont.knauf.pl

Poprzedni

Piękne, kolorowe i trwałe fasady budynków – farby elewacyjne Baumit

Piękne, kolorowe i trwałe fasady budynków – farby elewacyjne Baumit
Następny
Dlaczego warto wybrać beton komórkowy H+H

Dlaczego warto wybrać beton komórkowy H+H