Aktualne wydanie: nr 2(74)/2013

Aktualne wydanie: nr 2(74)/2013 pobierz pdf

Aktualne wydanie: nr 2(74)/2013

Piętnaście lat to jeszcze nie wiek dojrzały, ale w polskim biznesie nie mało. Piętnaście lat temu, w kwietniu 1998 r., powstała Grupa PSB, organizacja na naszym rynku nietypowa o tyle, że od samego początku opierająca swój start i późniejszy rozwój na zaufaniu, woli współdziałania, partnerstwie – i to bardzo wielu niezależnych od siebie podmiotów. PSB chłonie wiedzę z rynku budowlanego i dzieli się nią z wieloma firmami handlującymi materiałami budowlanymi i takie materiały wytwarzającymi. Ale też z firmami, które prowadzą wykonawcy budowlami. A także z indywidualnymi inwestorami – budującymi domy dla siebie, albo remontującymi czy upiększającymi swoje mieszkania.

Ocena 15-lecia PSB wyłącznie na podstawie imponujących wyników ekonomicznych, jakie osiąga cała Grupa, spółka Grupa PSB S.A., kilkuset kupców- -udziałowców, byłaby dalece niepełna. Krótki felieton nie odda nawet w ułamku bogatej gamy wszystkich rodzajów aktywności PSB – szkoleniowej, na niwie społecznej, upowszechniania wiedzy rynkowej, długo trzeba by wymieniać.
Na 15-lecie PSB zafundowało sobie niewielką pozycję wydawniczą Wykorzystane szanse. Czytelników Głosu PSB zapraszamy do lektury – Wykorzystane szanse trafią do składów budowlanych i sklepów PSB-Mrówka w całej Polsce, ale znajdą swoje miejsce także na www.grupapsb.com.pl. Skąd taki tytuł? Pojawił się pod koniec pracy redaktorów z całym materiałem, zebranym w postaci tekstów i zdjęć od ponad 30 kupców i producentów materiałów budowlanych, których poprosiliśmy o odpowiedź na jedno, bardzo ogólne pytanie: co zmieniło się w Waszej firmie przez ostatnie 15 lat? Z odpowiedzi wyłania się zupełnie inny obraz budowlanego rynku. Ten, z końca XX wieku to już tylko przeszłość. Polacy budujący, remontujący czy upiększający swoje domy i mieszkania mają dziś lepszy rynek. Rynek z ofertą materiałów budowlanych szeroką, jak nigdy wcześniej. Ofertą, na którą składają się coraz lepiej dopasowane do potrzeb klientów wyroby, dostępną w wielu nowoczesnych, dobrze zarządzanych sklepach detalicznych i hurtowniach.


W Głosie PSB od lat promujemy nowe wyroby, technologie i systemy budowlane. W każdym numerze pisma znaleźć można działy poświęcone nowościom rynkowym i poradom producentów materiałów budowlanych. Dokumentujemy również szkolenia dla wykonawców budowlanych, organizowane przez kupców należących do Grupy oraz producentów-partnerów PSB. To bardzo ważny wymiar partnerstwa. Wiedza przekazana wykonawcom procentuje lepszą, bardziej fachową usługą na placach budowy. Korzystają więc na tym klienci inwestujący w domy czy przeprowadzający remonty.
Nie ma też numeru Głosu bez prezentacji kolejnych inwestycji, realizowanych przez kupców PSB. Mrówki i Profi rosną jak grzyby po deszczu. Grupa dysponuje już ponad 150 obiektami należącymi do obu, coraz lepiej rozpoznawalnych na rynku sieci.
Twórcy Grupy PSB wiedzieli 15 lat temu, że zmiany na rynku budowlanym muszą następować coraz szybciej, że zasługuje na takie zmiany najważniejszy dla każdego rynku – klient. Klient, który nie chce korzystać z oferty materiałów byle jakich, z byle kanciapy, z zabałaganionego magazynu czy placu składowego. Długa jeszcze droga przed PSB do spełnienia wszystkich marzeń. Rynek jest lepszy, oferta bogata jak nigdy dotąd, ale wiemy, że wymagania klienta nadal będą rosły.
Mam przyjemność przekazać Czytelnikom Głosu PSB specjalne podziękowanie, jakie Zarząd Grupy PSB S.A., w imieniu pracowników i własnym składa z okazji pierwszego 15-lecia Grupy.

PSB dziękuje wszystkim Klientom za zaufanie. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo także w przyszłości zaopatrywać się w naszych składach budowlanych, sklepach PSB-Mrówka i w Centrach Budowlanych PSB-Profi.

podpis autora

Temat numeru

Technologie i produkty

Rozmowa Głosu PSB

Opinie wykonawców

HMB - wytrzymać w Warszawie

„Wiadoma rzecz Stolica!” – śpiewał Jarema Stępowski. I choć „…każde słowo zbędnem” ludzie biznesu budowlanego z całej

„Wiadoma rzecz Stolica!” – śpiewał Jarema Stępowski. I choć „…każde słowo zbędnem” ludzie biznesu budowlanego z całej

Reklamy

Poprzednie wydania