Dobre wyniki I kwartału w hurcie i w detalu

czerwiec 2011

Dane o przychodach składów PSB uzyskanych w I kwartale 2011 r. pozwalają na ocenę dynamiki koniunktury w stosunku do minionego sezonu, ale nie dają podstawy do dokładnych prognoz na nadchodzące miesiące. Łączny wzrost przychodów IQ2011/IQ2010 w sieci PSB wyniósł 14,5%, przy czym w styczniu kształtował się na poziomie 16%, w lutym 20% a w marcu 9%. To w dużym stopniu efekt niskiej bazy w zeszłym roku, wzrostu cen części materiałów, a także poprawy koniunktury.


W I kwartale 2011 r. wzrost obrotów zanotowało 69% firm. Podobnie jak w ostatnich latach, większe firmy odnotowały szybszą dynamikę wzrostu. Hurtownie o rocznych przychodach powyżej 30 mln zł zwiększyły swoje przychody przeciętnie aż o 18%, podczas gdy firmy małe, o przychodach poniżej 10 mln zł, zwiększyły je o 7%.
Nieco niższa dynamika wzrostu popytu wystąpiła w kanale detalicznym – wyniosła ona 12%, ale w tym wypadku bardziej odzwierciedla ona rzeczywiste zachowania klientów – zmiany cen nie miały takiej skali jak w hurcie zaś czynnik pogodowy, o tej porze roku, ma podobne znaczenie z sezonu na sezon – styczeń i luty zawsze są miesiącami o najniższych przychodach a marzec wręcz eksploduje aktywnością klientów.
Warto podkreślić, że średnia dynamika zakupów realizowanych przez składy w centrali PSB była znacząco wyższa od dynamiki przychodów – wyniosła w I kwartale 36%, zaś po 4 miesiącach 27%.
Wykres oddaje sytuację w poszczególnych miesiącach, przy czym dane centrali (Grupa PSB S.A.) obejmują w 2011 r. okres 4 m-cy. Zwraca uwagę inny przebieg krzywej sezonowej pomiędzy centralą PSB a hurtowniami. Otóż kwietniowa lub majowa zwyżka przychodów centrali jest wynikiem targów Grupy – kontrakty, jakie zawierają hurtownie PSB z producentami w czasie tej kwietniowej imprezy są zaraz po targach ewidencjonowane w wynikach centrali, dlatego też przychody spółki w czerwcu i lipcu są relatywnie niższe. Rzeczywisty obraz popytu na materiały dla budownictwa w danym sezonie oddają krzywe skumulowanych wyników sprzedaży w hurtowniach. Od lat powtarza się prawidłowość, że na naszym rynku okresem najwyższej aktywności zakupowej jest 3 kwartał.

(ml)

Poprzedni

Biznesowy przekładaniec firmy BOL-ANN

Biznesowy przekładaniec firmy BOL-ANN
Następny
Foliarex

Foliarex