Stosowanie materiałów do krycia dachów - Konstrukcja dachu

czerwiec 2011

Dach jest bardzo ważnym elementem konstrukcji budynku. Musi być trwały i szczelny, to zaś w dużym stopniu zależy od pokrycia, ale też od kształtu dachu. Drugą istotną kwestią jest koszt wykonania, na który również ma wpływ rodzaj pokrycia. Im bardziej skomplikowany kształt dachu, tym więcej powstaje odpadów, jeśli do jego krycia użyjemy materiałów o dużych wymiarach. Wszelkie lukarny, wole oczka i liczne nieduże połacie lepiej kryć elementami drobnowymiarowymi, które w takich sytuacjach nie wymagają docinania.

Dach płaski. W nowym budownictwie jednorodzinnym nie jest obecnie popularny, ale stosowany w pozostałych budynkach oraz spotykany często w obiektach remontowanych, pochodzących z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Połać dachu płaskiego jest nachylona pod kątem 5–20°, co umożliwia swobodne spływanie wody z pokrycia do rynien lub studzienek dachowych.

Dach jednospadowy. Ma tylko jedną połać dachu i przede wszystkim jest stosowany na przybudówkach lub długich i wąskich budynkach, w których rozpiętość między ścianami nie przekracza 6 m. Jest łatwy do wykonania tylko wtedy, gdy kąt nachylenia połaci nie jest duży.

Dach dwuspadowy. Ten rodzaj dachu jest najłatwiejszy do wykonania. Ma tylko dwie połacie, które łączą się w kalenicy pod kątem zależnym od przeznaczenia poddasza (użytkowe lub nieużytkowe).

Dach naczółkowy. Jest odmianą dachu dwuspadowego, a wyróżnia się ściętymi narożnikami połaci, które tworzą tzw. naczółki (stąd nazwa).

Dach czterospadowy. Nazywany jest również kopertowym. Tworzą go cztery połacie (dwa trójkąty i dwa trapezy), które nie muszą mieć takiego samego kąta nachylenia.

Dach namiotowy. Jest to odmiana dachu czterospadowego. Dach ten składa się z czterech trójkątnych połaci i przykrywać może budynek na rzucie kwadratu lub wieloboku.

Dach wielospadowy. Na ten rodzaj dachu składają się połacie o kształcie trójkątów, trapezów lub równoległoboków; najlepiej jeśli mają ten sam kąt nachylenia. Dach wielopołaciowy jest najtrudniejszy do wykonania i najdroższy.

Dach mansardowy. Może mieć dwie lub cztery połacie o różnych kątach nachylenia – górne mają mniejszy kąt, dolne są bardziej strome. Dach ten jest bardzo trudny do wykonania.

Kształt dachu a rodzaj pokrycia

Stopień skomplikowania połaci dachowych, ich liczba i wielkość sprawiają, że – niezależnie od kąta nachylenia – niektóre materiały pokryciowe są bardziej korzystne, inne zaś mniej. 

Dachówki ceramiczne i cementowe nie mogą być stosowane na dachach płaskich, dobrze sprawdzają się na pozostałych dachach nawet o bardzo skomplikowanych kształtach i licznych, przenikających się połaciach.

Blachy płaskie nie stwarzają problemów podczas krycia dachów nawet bardzo skomplikowanych, choć powstają wówczas odpady.

Blachy trapezowe lepiej układać na dachach o prostszej konstrukcji, przy czym należy brać pod uwagę również wysokość przetłoczeń. W przypadku krycia małych dachów lepiej wybrać blachę o niskim profilu.

Blachodachówki standardowe kupowane w arkuszach najlepiej sprawdzają się na mało skomplikowanych dachach. Blachodachówki przygotowane pod wymiar nie stwarzają takich ograniczeń.

Papy są niezastąpione podczas krycia dachów płaskich.

Faliste płyty bitumiczne nie są stosowane na dachach płaskich. Szczególnie nadają się do krycia dachów o mało skomplikowanej powierzchni i dużych połaciach.

Gonty bitumiczne, ze względu na łatwość przycinania i elastyczność, sprawdzą się nie tylko na dachach typowych, ale także na bardzo skomplikowanych dachach o wielu połaciach.

Płyty dachowe z włókno-cementu: płytki płaskie są stosowane przede wszystkim jako obróbki kalenic, a jako kompletne pokrycie na dachach o nachyleniu min. 18 stopni. Płyty faliste mogą być stosowane w nowobudowanych budynkach na dachach o nachyleniu połaci powyżej 12 stopni. Są optymalnym rozwiązaniem gdy trzeba zastąpić pokrycie z usuwanego eternitu.

Hanna Czerska

Konsultacja:
Patrycja Gutowska (Onduline),
Iwona Prędka (Grupa PSB S.A.),
Rafał Pyrcz i Wojciech Sopel (IBF Polska),
Dariusz Smolis (Monier),
Maria Szadkowska (Blachy Pruszyński)
Rysunki: Hanna Czerska

Poprzedni

Stosowanie materiałów do krycia dachów - Pokrycia bitumiczne

Stosowanie materiałów do krycia dachów - Pokrycia bitumiczne
Następny
WIENERBERGER: Dachówka ceramiczna poza konkurencją

WIENERBERGER: Dachówka ceramiczna poza konkurencją