System ociepleń stropów Alpol Strop WM z natryskowymi powłokami dekoracyjnymi firmy Alpol

czerwiec 2011

Standardowe systemy ociepleń ścian i stropów z użyciem wełny mineralnej, takie jak stosowany od lat system Alpol EKO PLUS WM, pomimo wielu niewątpliwych zalet, charakteryzują się sporą pracochłonnością wykonania. Największą trudność sprawia wykonanie na stropie warstwy zbrojącej z siatki i kleju oraz ręczne nakładanie tynków dekoracyjnych. W większości przypadków ociepleń stropów nie ma jednak konieczności stosowania warstw odpornych na udarność mechaniczną i czynniki atmosferyczne. Założenie to legło u podstaw opracowania i wprowadzenia do oferty firmy Alpol w kwietniu 2011 r. nowego systemu ocieplania stropów Alpol Strop WM, który, dzięki pominięciu zbędnej warstwy zbrojącej i wprowadzeniu mechanicznych metod natrysku powłok dekoracyjnych, charakteryzuje się niższym kosztem wykonania, mniejszą pracochłonnością i znacznie szybszym postępem robót.

System ociepleń stropów Alpol Strop WM, przeznaczony jest do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów w garażach zamkniętych i otwartych (np. parkingi podziemne i naziemne) oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. piwnice), nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. Wykonanie ocieplenia polega na mocowaniu do ocieplanego stropu płyt z wełny mineralnej oraz pokryciu ich warstwą wykończeniową nakładaną metodą natrysku mechanicznego. W systemie mogą być stosowane wełny lamelowe fabrycznie pokryte gruntem o nazwach handlowych Paroc CGL 20cy i Paroc Fal 1c lub wełny lamelowe niegruntowane Fasrock L, Paroc FAL 1, Isofas LM i Fasoterm NF.

Płyty z wełny mineralnej mocowane są do powierzchni stropu za pomocą klejów do ociepleń Alpol AK 533 lub Alpol AK 534. Wprzypadku nośnych surowych lub otynkowanych stropów betonowych i belkowo-pustakowych nie jest wymagane dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi. Warstwa wykończeniowa nakładana jest metodą natrysku mechanicznego bezpośrednio na powierzchnię przyklejonych płyt. W systemie nie stosuje się warstwy zbrojącej z kleju i siatki, typowej dla standardowych systemów, dlatego ociepleń tym systemem nie należy stosować w pomieszczeniach, w których sufity mogą być narażone na uderzenia.

W zależności od rodzaju zastosowanej wełny mineralnej i wariantu wykończenia, warstwę dekoracyjną nakładaną metodą natryskową mogą stanowić:
- w przypadku wełny mineralnej z fabrycznie zagruntowaną powierzchnią – farba strukturalna Alpol AF 641 lub wybrane dekoracyjne tynki mineralne Alpol;
- w przypadku wełny mineralnej z niegruntowaną powierzchnią – grunt pod tynki mineralne Alpol AG 701 i wybrane dekoracyjne tynki mineralne Alpol.

W wariancie wykończenia tynkami dekoracyjnymi mogą być stosowane tynki mineralne Alpol AT 325 o uziarnieniu 1,5 mm lub Alpol AT 320, 326, 330 i 336 o uziarnieniu 2 mm.
Do nakładania farby i tynków mineralnych można używać agregatów do natrysku hydrodynamicznego z dyszą o średnicy 5÷6 mm (w zależności od uziarnienia). Farbę AF 641 można też nakładać przy użyciu agregatów malarskich lub pistoletów natryskowych z dyszą o średnicy 4÷5 mm.
System Alpol Strop WM posiada aprobatę techniczną AT-15-8616/2011. Ocieplenia zostały sklasyfikowane jako niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniające ognia (NRO) oraz uzyskały klasyfikację A2 s2, d0 w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 +A1:2010.

Nowy system Alpol Strop WM, podobnie jak pozostałe systemy ociepleń firmy Alpol, objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej www.alpol.pl w zakładce „Doradztwo”. Dla wykonawców zainteresowanych poznaniem i stosowaniem nowego systemu, Dział Doradztwa Technicznego i Zastosowań Alpol zapewnia niezbędne szkolenia i instruktaż.

www.alpol.pl

Poprzedni

Wszystko, czego drewno potrzebuje marki Sadolin

Wszystko, czego drewno potrzebuje marki Sadolin
Następny
Okno dachowe FTT U8 Thermo - energooszczędność w pakiecie formy Fakro

Okno dachowe FTT U8 Thermo - energooszczędność w pakiecie formy Fakro