Systemowe rozwiązania w otoczeniu domu - Bramy garażowe

czerwiec 2012

Bramy garażowe stosuje się do zamknięcia garaży zarówno wolnostojących jak i usytuowanych w bryle budynku lub w wydzielonej przestrzeni w hali garażowej (np.: podziemnej). 

Cechą wyróżniającą bramy garażowe oprócz określonych charakterystycznych wymiarów jest częstotliwość otwierania bramy w ciągu dnia – maksymalnie 25 razy. Powyżej tej wartości musimy stosować bramy przemysłowe, wykonane z bardziej wytrzymałych elementów (łożyska toczne zamiast ślizgowych, większe wymiary i siły systemu sprężyn, zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny, przed pęknięciem linki itd.). Takie bramy mogą być stosowane w halach przemysłowych,warsztatach, salonach sprzedaży, magazynach, wjazdach do garaży wielostanowiskowych.

Podział bram ze względu na sposób otwierania
Otwierane w górę:

- rolowane – zbudowane z połączonych ze sobą poziomych profili (listew), podczas otwierania panele zwijane są na wale do kasety przymocowanej do nadproża (na zewnątrz lub wewnątrz obiektu);

- segmentowe górne (zwane również sekcyjnymi) – konstrukcja bramy to połączone ze sobą poziome segmenty (sekcje, panele z blachy lub z płyty warstwowej), które połączone zawiasami przesuwają się po równoległych prowadnicach. Po całkowitym otwarciu mogą znajdować się poziomo pod sufitem lub mogą być złożone w pozycji pionowej za nadprożem; i umieszczenie jej pod sufitem garażu. Ciężar skrzydła jest niwelowany przez zastosowanie mechanizmu przeciwwagi;

- teleskopowe – segmenty podnoszone w górę za pomocą linek wchodzą teleskopowe jedne w drugie;

- szybkie (szybkobieżne) – bramy o zwiększonej prędkości podnoszenia i opuszczania (od 1,5 do 2 m/s), wykonane są z poziomych paneli lub jako kurtyny z tworzywa sztucznego.

Otwierane w bok:

- harmonijkowe (zwane również składanymi) – segmenty pionowe, które podczas otwierania i zamykania przesuwają się na boki i układają w harmonijkę;

- przesuwne – blat z blachy stalowej, panelu lub z drewna przesuwany poziomo na prowadnicach umieszczonych pod sufitem i w podłodze;

- rozwieralne dwuskrzydłowe – bramy otwierane przez rozwarcie skrzydeł (sposób zbliżony do otwierania drzwi).

Systemy sterowania bramami otwieranymi elektrycznie:

- sterowanie czuwakowe – zamykanie bramy następuje tylko przy ciągłym wciśnięwciśnięciu przycisku, otwieranie na pojedynczy impuls;

- sterowanie impulsowe – jednorazowe naciśnięcie przycisku otwiera lub zamyka bramę;

- sterowanie linką – wyłącznik z linką znajduje się na wysięgniku; pociągnięcie linki otwiera lub zamyka bramę;

- sterowanie pętlą magnetyczną – otwieranie przez aktywację pętli magnetycznej (wjazd pojazdu o określonej masie na miejsce usytuowania pętli). Zamykanie bramy następuje po wyjechaniu z obszaru pętli magnetycznej lub po określonym czasie;

- zdalne sterowanie pilotem – impuls radiowy lub podczerwieni otwiera lub zamyka bramę (albo podnosi lub opuszcza);

- sterowanie fotokomórką – otwieranie lub zamknięcie bramy następuje po przerwaniu promienia świetlnego przez pieszego lub pojazd;

- sterowanie radarem – otwieranie przez aktywację radaru przez ruch w zadanym obszarze, zamykanie przy braku ruchu samoczynne po określonym czasie. Większość sterowań może być wyposażona w funkcję samoczynnego zamykania się po pewnym czasie.

Ocieplane bramy garażowe

Nawet w nieogrzewanym garażu wolnostojącym warto montować ocieploną bramę garażową. Taka brama będzie bardziej stabilna konstrukcyjnie, a i wahania temperatury w garażu będą mniejsze. Oczywiście, jeśli garaż jest nieogrzewany można zastosować bramę nieocieplaną, np. zwykłą bramę uchylną, lub inną o jednościanowej budowie blatu. Taką bramę możemy docieplić specjalnymi płytami izolacyjnymi i uszczelkami. Z punktu widzenia minimalizacji strat ciepła najbardziej jednak opłaca się montaż „ciepłych” bram segmentowych z „ciepłymi” ościeżnicami. W domu energooszczędnym garaż wyposażony powinien być w bramę ze stalowych segmentów o grubości nie mniejszej niż 42 mm. Brama taka musi być dokładnie wypełniona materiałem o bardzo wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Ważne przy tym jest, aby ten materiał szczelnie wypełniał wszystkie zakamarki paneli blatu.

Energooszczędność bramy zależy także od sposobu montażu. Najnowszy system, dodatkowo ograniczający straty energii cieplnej, polega na montażu ościeżnicy z zastosowaniem przegrody termicznej między ościeżnicą a ścianą budynku. Dzięki tej przegrodzie elementy konstrukcyjne bramy nie stykają się bezpośrednio ze ścianą, co minimalizuje powstawanie mostków cieplnych, będących przyczyną zwiększonych strat ciepła. Taka ościeżnica jest wyposażona w wytrzymałą ramę z tworzywa sztucznego oraz dodatkowe „wargi” uszczelniające, stykające się z płytą bramy na trzech krawędziach – po bokach i w jej górnej części. Brama z taką ościeżnicą zwiększa swoje właściwości termoizolacyjne nawet o 15 procent.

Poprzedni

Systemowe rozwiązania w otoczeniu domu - Betonowa kostka brukowa w ogrodzie

Systemowe rozwiązania w otoczeniu domu - Betonowa kostka brukowa w ogrodzie
Następny
Systemowe rozwiązania w otoczeniu domu - Ogrodzenia stalowe jako element posesji

Systemowe rozwiązania w otoczeniu domu - Ogrodzenia stalowe jako element posesji