Dynamika popytu na materiały budowlane w I półroczu 2017 r.

sierpień 2017
Przychody Grupy PSB Handel S.A.

Dynamika przychodów centrali i partnerów sieci PSB w II kwartale 2017 r. była niższa niż w I kw. br. Powodem mogła być m.in. dość wysoka baza przychodów roku poprzedniego oraz kiepskie warunki pogodowe w kwietniu. Skumulowane przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu całej Grupy PSB (składy, Mrówki, Profi) w I półroczu 2017 r. wyniosły 2,8 mld zł i były o 5% wyższe niż przed rokiem. Miejmy nadzieję, że optymistyczne dane GUS za I półroczne br. dotyczące wydanych pozwoleń w budownictwie indywidualnym (wzrost o 26,5%), a rozpoczętych (+19,1%) przełożą się w II półroczu na wzrost sprzedaży materiałów.

Sprzedaż w poszczególnych segmentach dystrybucji sieci PSB 
W kanale detalicznym (sieć Mrówek) po I półroczu 2017 r. sprzedaż like for like (ta sama ilość placówek) była większa o 5,5% w stosunku do 2016 r. Czyli podobnie jak wyniki całej sieci, a przez ostatnie kilka lat, dynamika wzrostu przychodów w sklepach Mrówka była przeważnie dwukrotnie większa. Było to spowodowane tym, że gospodarstwa domowe w miejscowościach powiatowych i gminnych wydawały więcej swoich dochodów na remonty i utrzymanie swoich domów. Sytuacja w kanale hurtowym w I półroczu 2017 przedstawia się następująco: przychody w składach PSB wzrosły o ponad 4% do analogicznego okresu 2016 r., zaś w placówkach Profi sprzedaż wzrosła o prawie 7%. Lepszy efekt sprzedaży w profesjonalnych placówkach Profi jest efektem szerszego asortymentu, lepszej logistyki i zarządzania.

Dynamika sprzedaży w grupach asortymentowych
Sprzedaż Grupy PSB Handel S.A. (centrali) po sześciu miesiącach 2017 r. była wyższa o 12% od analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączny popyt za 6 miesięcy 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. był wyższy prawie we wszystkich grupach asortymentowych (w 19 z 20 grup). Największy wzrost nastąpił w działach: oświetlenie, elektryka (+37%), drewno, płyty konstrukcyjne (+31%), płytki, łazienki, kuchnie (+28%), ogród, hobby (+22%), motoryzacja (+22%), dekoracje (+21%) oraz wyposażenie, AGD (+21%). Wzrost od 10 do 20% odnotowały grupy: wykończenia, instalacje, ogrzewanie, izolacje termiczne, narzędzia, ściany, kominy, farby, lakiery oraz izolacje wodochronne. Do 10% wzrosły: stolarka, sucha zabudowa, chemia budowlana, otoczenie domu oraz dachy, rynny. Natomiast spadek wystąpił tylko w grupie cement, wapno (–3%). 

(mms)

Poprzedni

DOVELA – zawsze Z HODOWCAM I

DOVELA – zawsze Z HODOWCAM I
Następny
QUICK-MIX - Technologia Hydrocon - naturalna kontrola wilgocji na elewacji

QUICK-MIX - Technologia Hydrocon - naturalna kontrola wilgocji na elewacji