Montaż okien i drzwi - Parapety

sierpień 2011

Parapety mają swoją fachową nazwę: podokienniki i dzielą się na zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Parapety zewnętrzne Fot. Stolbud Włoszczowa

Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne chronią elewację przed wodą ściekającą z wnęki okiennej.

Do ich wykonywania służą:
– blacha stalowa – powlekana lub ocynkowana, warstwę wykończeniową może stanowić lakier dostępny w różnych kolorach. Najczęściej zamawia się je na wymiar;
– blacha aluminiowa – może być lakierowana lub anodowana, również te parapety zamawiane są na wymiar;
– kamień naturalny – najczęściej granit, ale może też być piaskowiec;
– kształtki klinkierowe;
– płytki ceramiczne – szkliwione;
– żywica epoksydowa – zbrojona włóknem szklanym, powierzchnia jest pokrywana teflonem;
– PVC – twarde lub piankowe, zazwyczaj powierzchnia pokryta jest laminatem w dowolnym kolorze.

Parapety wewnętrzne

Zgodnie z przepisami w budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom.
Parapety wewnętrzne nie są niezbędne, ale zamontowane wspomagają mieszanie się ciepłego powietrza z grzejnika z zimnym spływającym od okna i zatrzymują kurz unoszony znad grzejnika. Wykonywane są z różnych materiałów, przy czym czynnikiem decydującym o wyborze jest najczęściej estetyka.

Są to:
- drewno (sosna, buk, dąb) – materiał musi być zabezpieczony przed wilgocią;
– kamień naturalny (marmur, trawertyn, granit);
– lastryko; konglomerat marmurowy, nazywany aglomarmurem; kamień syntetyczny; kompozyt z wodorotlenku glinu, żywicy oraz pigmentów; postforming i soforming; twarde PVC; akryl; laminaty; żelkot (z nienasyconej żywicy poliestrowej).

MONTAŻ PARPETÓW

Parapet zewnętrzny należy wsunąć pod ościeżnicę okna, a następnie szczelinę pomiędzy parapetem a profilem montażowym wypełnić pianą montażową. Jeśli okno będzie montowane przy niskiej temperaturze zewnętrznej, należy użyć piany tzw. zimowej.
Na dolną płaszczyznę ościeża należy nałożyć silikon neutralny, który wygładza się kostką ułatwiającą takie jego wyprofilowanie, aby woda mogła swobodnie spływać w kierunku zewnętrznym. Nachylenie powinno wynosić ok. 5°, zaś parapet musi być wysunięty ok. 5 cm poza lico ściany. Należy dopilnować, aby nie zasłonić otworów odwadniających w ościeżnicy. Nie wolno przykręcać cienkościennego parapetu zewnętrznego do ościeżnicy.


Parapet wewnętrzny powinien wchodzić pod ościeżnicę okna i przylegać do profilu montażowego. Parapet osadza się na „poduszce” z niskorozprężnej piany montażowej, która bardzo silnie wiąże, ale w małym stopniu się rozpręża.

Poprzedni

Montaż okien i drzwi - Okna pionowe

Montaż okien i drzwi - Okna pionowe
Następny
Montaż okien i drzwi - Okna połaciowe

Montaż okien i drzwi - Okna połaciowe