Niepalna papa z Lemar-u

sierpień 2011

 P.P.H. LEMAR sp. z o.o. Czerwonak wprowadził nowy produkt – papę specjalną, wierzchniego krycia LEMBIT NRO, która zastosowana w systemach dachowych spełnia kryteria w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych na podłożu z blachy trapezowej oraz płyty żelbetonowej z izolacją cieplną z płyt styropianowych lub ze skalnej wełny mineralnej.

Szukasz sposobu na dach odporny na działanie ognia? Teraz to proste – niepalna papa z Lemar-u!
Podstawową funkcją przekrycia dachu jest zabezpieczenie budynku przed wpływami atmosferycznymi. Drugą ważną funkcją jest ochrona przeciwpożarowa budynku. Dach jest elementem, który w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowe budynku. W przypadku powstania pożaru dachu dochodzi do zagrożenia całego budynku. Konstrukcja dachu i jego przekrycia powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia dla wszystkich klas odporności pożarowej budynków, tak aby uniemożliwić powstanie w nich ognia i dymu, a w razie pożaru żeby można było podjąć skuteczne działania, mające na celu jego ugaszenie oraz ratowanie ludzi i zwierząt.

Wobec ciągle rosnących wymagań rynku Lemar wprowadził do swojej oferty papę zgrzewalną, specjalną, wierzchniego krycia LEMBIT NRO o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia. Zastosowano komponent grafitowy, który w przypadku powstania pożaru powoduje zatrzymanie ognia poprzez wytworzenie się na powierzchni papy zeskorupiałej powłoki, która hamuje rozwój dymu i rozprzestrzenianie się ognia. Zastosowany komponent nie wpływa negatywnie na parametry techniczne zastosowanej w systemie dachowym papy, nie wywołuje problemów zdrowotnych, ponieważ w czasie zgrzewania jak i w przypadku pożaru nie wydzielają się szkodliwe substancje toksyczne. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klientów dostosowaliśmy się do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. pozycja 690 § 218 ust. 1 i ust. 2).
Przy współpracy z zagranicznymi ośrodkami certyfikacji zostały opracowane systemy dachowe odporne na działanie ognia z zastosowaniem papy LEMBIT NRO. Stosując papę LEMBIT NRO w systemach dachowych zyskujemy niezbędny czas na powiadomienie straży pożarnej, lokalizację źródła ognia oraz rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej. Stosowanie tej papy ma na celu nie dopuszczenie do powstania ofiar w ludziach oraz zmniejszenie strat materialnych.

Papa LEMBIT NRO jest odporna na działanie ognia. Zastosowana w przebadanych systemach dachowych spełnia kryteria w zakresie odporności ogniowej na: nośność – R, szczelność – E, izolacyjność – I. Klasyfikacja odporności ogniowej przekrycia wydana została przez Zakład Badań Ogniowych Warszawa – KLASYFIKACJA NP-713.1/A/2008/MŁ z izolacją cieplną z płyt styropianowych i KLASYFIKACJA NP-713.2/A/2008/MŁ w przypadku zastosowania izolacji termicznej z wełny mineralnej na podłożu z blachy trapezowej oraz OPINIA 2072/10/ZOONP w przypadku wykonania przekryć dachowych na podłożu w postaci płyty żelbetonowej. LEMBIT NRO zastosowany w opracowanych systemach dachowych jest odporny na działanie ognia zewnętrznego BROOF (t1). Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy specjalnej, wierzchniego krycia LEMBIT NRO powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta, które zostały umieszczone na:

www.lemar.poznan.pl.

Poprzedni

Bramy i drzwi roku firmy Hörmann

Bramy i drzwi roku firmy Hörmann
Następny
Jak wybrać skrzydło drzwiowe? - radzi Masonite

Jak wybrać skrzydło drzwiowe? - radzi Masonite