Popyt na materiały budowlane w I półroczu 2011 r.

lipiec 2011

Grupa PSB S.A. systematycznie analizuje wyniki centrali i szerokiej zbiorowości składów budowlanych. Dane o przychodach, uzyskane od ponad 220 składów Grupy (w tym ponad 40 prowadzących sklepy PSB-Mrówka), pozwalają ocenić skalę i trend popytu na materiały budowlane oraz wyroby przeznaczone do wyposażenia i utrzymania standardu domu w Polsce w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Wykres 1 przedstawia to zjawisko w ujęciu wartościowym, na tle dwóch poprzednich sezonów, dodatkowo pozwala porównać wyniki uzyskane przez centralę Grupy. Jak widać, kształt krzywych sezonowych w składach i w centrali PSB wyraźnie się różni. Od lat w hurtowniach ogólnobudowlanych III kwartał jest okresem o wyraźnie największej sprzedaży. Z kolei w centrali PSB występują dwa momenty zauważalnego spiętrzenia przychodów – oba związane są z wewnętrznymi targami Grupy PSB, które odbywają się w kwietniu oraz w drugiej połowie sierpnia lub na początku września.

Wykres 2 z kolei oddaje dynamikę popytu w kanale hurtowym i detalicznym (w ujęciu like-for-like, tj. dla tych samych firm) w pierwszych 6 miesiącach 2011 r., w stosunku do analogicznych miesięcy sezonu poprzedniego.

Przeciętne przychody za I półrocze w składach PSB wzrosły o 9,7%, przy czym amplituda tego wzrostu osiągnęła apogeum w lutym (+20%) zaś minimum w kwietniu (+1,5%). Przeciętne przychody sklepów sieci PSB-Mrówka w tym samym okresie wzrosły o 12%, ale zmienność tego zjawiska była znacząco mniejsza i różniła się w czasie. Maksymalny wzrost sprzedaży wystąpił w maju (+17%) a najmniejszy w marcu (+8%).

W tym roku popyt szczególnie wzrósł w następujących grupach towarowych: artykuły ogrodnicze, oświetleniowe, dekoracyjne, cement, kostka brukowa oraz wyposażenie łazienek i kuchni. W każdej z nich sprzedaż wzrosła o ponad 50%. W zestawie produktów „drugiej prędkości” (wzrost przekraczający 20%) znalazły się: dachy, farby, instalacje, narzędzia, stolarka, bramy i chemia budowlana. Pozostałe działy asortymentowe miały niższą dynamikę, zaś wyroby stalowe i sucha zabudowa odnotowały spadek popytu.
(ml)

Poprzedni

Wiano Merkurego

Wiano Merkurego
Następny
Fakro

Fakro