Jakie są zalety ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową?

wrzesień 2017

Elegancka, trwała, odporna na warunki zewnętrzne cegła klinkierowa coraz częściej znajduje zastosowanie w konstrukcji trójwarstwowych ścian budynków.

LODE - ściany trójwarstwowe z elewacją klinkierową

Cegła klinkierowa jest produktem naturalnym i przyjaznym środowisku. Powstaje z mieszaniny wyselekcjonowanych gatunków glin, z dodatkiem piasku i szamotu, które po wyrobieniu i uformowaniu wypala się w temperaturze około 1000–1100 st. C. Finalny produkt posiada następujące parametry:
+ nasiąkliwość mniejsza lub równa 6%,
+ wytrzymałość na ściskanie większa niż 30 MPa,
+ mrozoodporność,
Jeżeli cegła nie spełnia choć jednego z powyższych parametrów formalnie nie można jej nazwać klinkierową, a co najwyżej – jeśli jest mrozoodporna – cegłą licową. Do tej grupy należą niemal wszystkie cegły, tzw. ręcznie formowane.
Technika wykonania elewacji z klinkieru jest tak uniwersalna, że można ją stosować z każdą technologią wykonania ścian konstrukcyjnych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym (murowaną, drewnianą, żelbetową), a także w przypadku budowy stalowych konstrukcji hal i magazynów. Cegła klinkierowa jest materiałem, który łatwo możemy łączyć z innymi produktami stosowanymi w nowoczesnej architekturze, jak szkło, aluminium, drewno, sprawiając, że tradycyjny – w powszechnym mniemaniu klinkier – nabiera nowego, oryginalnego wyrazu.

LODE - ściany trójwarstwowe z elewacją klinkierową


ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA

Konstrukcją budynku, w której znajduje zastosowanie cegła klinkierowa bądź licowa jest ściana trójwarstwowa, zwana też ścianą szczelinową. Ściana szczelinowa składa się z trzech niezależnych warstw, z których każda spełnia odpowiednie funkcje:
+ ściana konstrukcyjna – wykonana z pustaka ceramicznego. Jej zadaniem jest bezpiecznie przenieść wszystkie obciążenia stropów i ścian wyższych kondygnacji oraz obciążenie poziome ze ściany osłonowej. Zwykle dla bezpiecznego przeniesienia obciążeń wystarczy, by ściana konstrukcyjna miała grubość nie większą niż 25 cm. Wykonywanie szerszych ścian jest technicznie nieuzasadnione, a w niektórych przypadkach jest wręcz błędem. Z ekonomicznego punktu widzenia oszczędności powstałe w wyniku zastosowania węższych ścian warto zainwestować w grubszą izolację termiczną oraz trwałą i estetyczną elewację.
+ warstwa termoizolacji – w wełny mineralnej (zalecane) lub styropianu, chroni ścianę konstrukcyjną przed przemarzaniem, co pozwala w 100% wykorzystać pojemność cieplną ściany (zdolność do akumulacji ciepła), ograniczyć straty energii, a tym samym zmniejszyć koszty ogrzewania budynku.
+ warstwa osłonowa z cegły klinkierowej lub licowej – chroni cały układ przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych oraz przed mechanicznym uszkodzeniem warstwy termoizolacyjnej. Jest trwałym, estetycznym i co najważniejsze, bezobsługowym wykończeniem elewacji.
Pomiędzy warstwą termoizolacji, a warstwą osłonową znajduje się wentylowana pustka powietrzna, której zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wilgoci z wewnętrznej warstwy ściany osłonowej, powstałej na skutek np. dyfundującej przez przegrodę pary wodnej oraz osuszania termoizolacji (wełny mineralnej). W związku z tym ściana nigdy nie jest zawilgocona, gdyż ciągle „oddycha”. Pustka powietrzna zapewnia także odprowadzanie ciepła z elewacji ( w wyniku nagrzewania słonecznego), co skutkuje zmniejszeniem powstałych w związku z tym naprężeń termicznych.

LODE - wzory układania płytek

WALORY ŚCIANY Z KLINKIEREM

Technologia wykonania muru trójwarstwowego z klinkierem gwarantuje wieloletnią trwałość elewacji budynku bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Ściany z elewacją klinkierową są odporne na zanieczyszczenie przez co oszczędzamy na odświeżaniu fasady domu – naprawie tynków i malowaniu. Jest to korzystne rozwiązanie, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie zanieczyszczenie powietrza zmusza inwestorów do częstego odnawiania elewacji. Taka trójwarstwowa konstrukcja ściany daje także możliwość całkowitej eliminacji mostków termicznych, co jest szczególnie ważne przy newralgicznych elementach budynków, takich jak nadproża i wieńce. Korzystny z punktu widzenia fizyki budowli układ warstw w ścianie sprawia, że w porze letniej w pomieszczeniach jest stosunkowo chłodno, natomiast w sezonie zimowym ściany akumulują ciepło i oddają je, w razie potrzeby, z powrotem do wnętrza. Dzięki ścianie osłonowej z klinkieru oraz zastosowaniu wypełnienia z wełny mineralnej przegroda doskonale tłumi hałas. Bogata paleta kolorów i faktur cegieł klinkierowych daje duże możliwości aranżacyjne, a zróżnicowany asortyment kształtek umożliwia dowolne układanie i komponowanie elementów oraz tworzenie szerokiej gamy detali architektonicznych. I co nie jest bez znaczenia, ze względu na trwałość, elegancję i prestiż domy z elewacją klinkierową uzyskują lepszą cenę przy sprzedaży.

Autor Anna Pietrzak
Stanowisko - marketing manager w firmie LODE
Poprzedni

Przewaga mineralnych płytek klinkierowych nad tradycyjnymi okładzinami

Przewaga mineralnych płytek klinkierowych nad tradycyjnymi okładzinami
Następny
Jak prawidłowo stosować kompletny system ociepleń na styropianie?

Jak prawidłowo stosować kompletny system ociepleń na styropianie?