Sektor budownictwa mieszkaniowego – wyjątkowo dodatnie dynamiki

Opis sytuacji sektora budownictwa mieszkaniowego wymaga spojrzenia na dwa zasadnicze jego segmenty, ważne dla producentów, hurtowni oraz wykonawców, tj. budownictwo indywidualne i deweloperskie. Skoncentrujemy się na porównaniu zjawisk ...

Opis sytuacji sektora budownictwa mieszkaniowego wymaga spojrzenia na dwa zasadnicze jego segmenty, ważne dla producentów, hurtowni oraz wykonawców, tj. budownictwo indywidualne i deweloperskie.
Skoncentrujemy się na porównaniu zjawisk zachodzących w obu sektorach. Jednym z ważniejszych jest liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. W ciągu 7 m-cy br. wskaźnik ten wyniósł odpowiednio – 59 tys. mieszkań w budownictwie indywidualnym oraz 63 tys. w deweloperskim (wykres 1). Daje to odpowiednią proporcję 48% i 52%. Oba te sektory odnotowały dodatnie dynamiki wzrostu w stosunku do 2016 r. O 19% wzrosło budownictwo indywidulane, natomiast deweloperskie aż o 28%.

Drugi, jeszcze ważniejszy dla interesariuszy parametr, to łączny metraż rozpoczętych mieszkań w obu segmentach (wykres 2) – przyjęliśmy, że średnia wielkość mieszkania deweloperskiego wynosi 60 mkw., zaś powierzchnia domu 130 mkw. Za 7 m-cy 2017 r. powierzchnia mkw. w rozpoczętym budownictwie wzrosła w obu sektorach o 20% (w stosunku do 2016 r.) i odpowiednio wyniosła: w indywidualnym 7,6 mln mkw. (wzrost o 16%) oraz w deweloperskim 3,8 mln mkw. (wzrost aż o 28%) – tabelka. I tu proporcje metrażu kształtują się tak: 67% budownictwa indywidualne i 33% deweloperskie.

Budownictwo indywidualne cechuje większa sezonowość – duże spadki w okresie zimowym.
Natomiast dodatnie dynamiki są optymistyczne dla obu segmentów i dla całej branży budowlanej. Jedyny poważny problem to narastający niedobór wykwalifikowanych pracowników. Występują też na rynku braki niektórych materiałów ściennych, izolacyjnych czy płyty OSB.

Poprzedni

Wykonawcy budowlani ze Świdnicy

Wykonawcy budowlani ze  Świdnicy