Wyprawy tynkarskie SOLBET sposób na trwałą i estetyczną elewację budynku

wrzesień 2017
SOLBET

Tynki, nazywane również wyprawami, to warstwy z zapraw tynkarskich pokrywające powierzchnie ścian, stropów, słupów, belek i innych elementów konstrukcyjnych budynku. Odpowiedni dobór zaprawy tynkarskiej w istotny sposób wpływa na wygląd ścian zewnętrznych, jakość wykonanego tynku oraz na trwałość elewacji.

SOLBET - Wyprawy tynkarskie

Funkcje tynków różnią się m.in. w zależności od miejsca ich stosowania. Zadaniem tynku zewnętrznego jest ochrona elementów budynku przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych: wilgoci, mrozu, wysokich temperatur, wahań temperatury oraz promieni UV. Taki tynk powinien być również odporny na uszkodzenia mechaniczne, np. uderzenia, ścieranie itp. Bardzo ważną cechą niektórych tynków zewnętrznych jest również paroprzepuszczalność. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku tynkowania ścian jednowarstwowych i ocieplonych wełną mineralną, w których powinna być zapewniona możliwość dyfundowania (przenikania) pary wodnej przez przegrodę od wewnątrz na zewnątrz budynku. Wyprawy tynkarskie powinny też charakteryzować się dobrą przyczepnością do podłoża. Tynki elewacyjne pełnią również funkcję dekoracyjną. Ich walory estetyczne wynikają z barwy, faktury czy wykonywanych zdobień.


WYPARAWY ELEWACYJNE

Wybór zaprawy tynkarskiej uzależnia się m.in. od rodzaju przegrody zewnętrznej. Wśród tynków zewnętrznych wyróżnić można zaprawy przeznaczone do tynkowania ścian jednowarstwowych i ścian warstwowych z murowaną warstwą osłonową. Są to tynki tradycyjne, tzw. grubowarstwowe. Grubość ich warstwy wynosi od 15 do 30 mm. Do wykonywania wypraw elewacyjnych na warstwach zbrojonych w systemie ociepleń służą z kolei tynki cienkowarstwowe. Tworzą one warstwę o grubości zawartego w nich ziarna, czyli 1–3 mm.


TYNKI OD PRODUCENTA

Zaprawy tynkarskie mogą być przygotowywane fabrycznie lub bezpośrednio na budowie. Aby tynki mogły dobrze spełniać swe funkcje muszą charakteryzować się odpowiednimi dla danego typu wyprawy cechami i parametrami. Do zachowania stałych właściwości tynku przyczynia się m.in. stosowanie przygotowanych fabrycznie suchych mieszanek. Składają się one z odpowiednio wyselekcjonowanych składników. Gotowe mieszanki wystarczy jedynie rozrobić ze wskazaną przez producenta ilością czystej wody. Zaletą stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich jest m.in. szybki czas przygotowania tynku do jego nakładania. Czynność ta zajmuje znacznie mniej czasu, niż przygotowanie zaprawy tynkarskiej rozrabianej na budowie z poszczególnych półproduktów. Mniejsze jest też ryzyko popełnienia błędu przy przygotowaniu zaprawy, gdyż nie wymaga precyzyjnego dozowania kilku składników – potrzebna jest jedynie odpowiednia ilość wody. Jakość gotowych zapraw tynkarskich jest kontrolowana laboratoryjnie, dzięki czemu cechy tynku z odpowiednio przygotowanej zaprawy pochodzącej z różnych worków są zawsze takie same.

SOLBET - Wyprawy tynkarskie


TYNK ELEWACYJNY DO ŚCIAN Z WARSTWĄ OCIEPLENIA

Ściany dwuwarstwowe ocieplane w systemie ETICS powinny być tynkowane z zastosowaniem wyprawy wchodzącej w skład systemu ociepleń danego producenta. Na system ociepleń składają się: zaprawa klejąca do płyt styropianowych, płyty styropianowe i łączniki do ich mechanicznego mocowania, siatka z włókna szklanego, zaprawa do zatapiania siatki oraz finalnie tynk cienkowarstwowy. Produkty te tworzące spójną całość – ich zastosowanie gwarantuje odpowiednie właściwości użytkowe potwierdzone badaniami i trwałość ocieplonej elewacji przez wiele lat. Takiej gwarancji niestety nie można zyskać zestawiając ze sobą przypadkowe wyroby – np. zaprawę klejącą czy zaprawę tynkarską, pochodzące od różnych producentów. Do tynkowania ocieplonych ścian zewnętrznych przeznaczona jest Szlachetna zaprawa tynkarska Terazyt S Baranek 4.2. Jest ona elementem składowym systemu ociepleń SOLBET Termo i wraz z pozostałymi jego produktami tworzy komplet, starannie dobranych i przebadanych produktów do wykańczania ścian dwuwarstwowych. Tynk ten należy do mineralnych, jednowarstwowych tynków dekoracyjnych. Nadaje ścianom zewnętrznym estetyczny wygląd i fakturę baranka. Chroni je też przed wpływami warunków atmosferycznych, tworząc hydrofobową (nienasiąkliwą) warstwę. Tynk jest dostępny w dwóch wersjach różniących się uziarnieniem: 1,5 mm oraz 2 mm. Ma on białą barwę, co umożliwia nadanie elewacji praktycznie dowolnego koloru – wystarczy zastosować odpowiednią farbę elewacyjną. Przed nałożeniem tynku na warstwę zbrojoną, podłoże wymaga zagruntowania. W tym celu należy zastosować Grunt kwarcowy SOLPLAST 10.1, wchodzący w skład systemu ociepleń (w przypadku tynku Terazyt S Baranek 4.2 jest to system SOLBET Termo). Tynk najlepiej jest nakładać następnego dnia po zagruntowaniu podłoża. Ze względu na możliwą segregację kruszywa spowodowaną transportem wyrobu zaleca się zarabianie całych opakowań zaprawy tynkarskiej. Zawartość opakowania wsypuje się do odmierzonej ilości czystej wody (wskazanej na opakowaniu) i miesza wiertarką z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Następnie zarobioną masę należy odstawić na ok. 10 minut i ponownie wymieszać. W czasie rozrabiania zaprawy tynkarskiej należy dbać o zachowanie jej jednakowej konsystencji poprzez ponowne mieszanie tynku wiertarką. Nie należy tego robić dodając do zaprawy dodatkowej ilości wody.

SOLBET - Wyprawy tynkarskie


TERMOIZOLACJA I WYKŃCZANIE ŚCIAN Z SYTSEMEM OCIEPLEŃ
 

Elementami systemu SOLBET Termo są Zaprawa klejąca Gabit Termo 1.6, Grunt kwarcowy SOLPLAST 10.1, Zaprawa klejąca Gabit Termo Plus 1.4 lub 1.5 oraz Szlachetna zaprawa tynkarska Terazyt S Baranek 4.2.
Zaprawa klejąca Gabit Termo 1.6 służy do przyklejania płyt styropianowych do podłoża w nowych i poddawanych modernizacji budynkach. Może być stosowana zarówno do przyklejania styropianu białego oraz grafitowego. Zapewnia trwałe i mocne połączenie styropianu z podłożem. Oprócz zaprawy konieczne jest jednak mocowanie styropianu za pomocą łączników mechanicznych (kołków), które dobiera się w zależności do podłoża i grubości warstwy ocieplenia. Do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie służy Zaprawa klejąca Gabit Termo Plus. Zawiera ona włókna mikrocelulozowe, które ułatwiają wykonawstwo oraz poprawiają właściwości warstwy zbrojącej. Może być stosowana również do przyklejania płyt styropianowych. Zaprawa biała (oznaczona symbolem 1.4) przeznaczona jest pod elewacje z jasnych tynków, natomiast zaprawa szara (1.5) pod tynki o ciemniejszych kolorach. Zaprawa Gabit Termo Plus wraz z siatką tynkarską z włókna szklanego, stanowi na styropianie stabilne podłoże pod różnego rodzaju tynki.
Do przygotowania podłoża z warstwą zbrojącą pod tynk służy grunt kwarcowy Solplast 10.1. Jest to gotowy do użycia preparat, którego zadaniem jest wzmocnienie podłoża i zwiększenie przyczepności nakładanego tynku. Zwieńczeniem ocieplenia ścian w systemie w systemie SOLBET Termo jest nałożenie tynku cienkowarstwowego Szlachetna zaprawa tynkarska Terazyt S Baranek 4.2.
Produkty systemu SOLBET Termo można stosować wraz z innymi, ogólnodostępnymi wyrobami – styropianem, siatką tynkarską oraz łącznikami mechanicznymi do styropianu innych producentów.

SOLBET - Wyprawy tynkarskie

NANOSZENIE TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO

Tynk cienkowarstwowy o strukturze baranka nanosi się równomiernie na podłoże na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Po kilkunastu minutach od naniesienia zaprawy na podłoże można przystąpić do fakturowania tynku. W tym celu stosuje się pacę z tworzywa sztucznego. Uzyskanie odpowiedniej faktury jest uzależnione od temperatury otoczenia, konsystencji zaprawy oraz chłonności podłoża. Wykonawca sam więc musi określić czas pomiędzy nałożeniem tynku a jego zatarciem. Zaleca się takie zaplanowanie pracy, aby kolejne porcje zaprawy były łączone z jeszcze świeżą zaprawą naniesioną uprzednio. Zapobiegnie to uwidocznieniu się złączy. Rozpoczęcie robót malarskich może nastąpić po upływie 2–6 tygodni od zakończenia tynkowania.


TRADYCYJNY TYNK  CEMENTOWO-WAPIENNY

Elewacyjne zaprawy tynkarskie cementowo- wapienne stosuje się do wykonywania tynków na ścianach jednowarstwowych oraz trójwarstwowych z murowaną warstwą osłonową. Przeznaczone są do wykonywania tradycyjnych tynków, jedno- lub wielowarstwowych w kategorii od II do III. Trzy warstwy (obrzutka, narzut i gładź) sprawdzają się dobrze w przypadku nierównych powierzchni ścian. Dwie warstwy (obrzutka i narzut) stosuje się gdy powierzchnie ścian są stosunkowo gładkie. Tynki cementowo-wapienne charakteryzuje m.in. dobra wytrzymałość mechaniczna, są też łatwe do zacierania. Mogą być nakładane na wszystkie mineralne, nośne podłoża, takie jak bloczki z betonu komórkowego, cegły i pustaki ceramiczne, silikaty (wapienno-piaskowe) oraz beton. Nanosi się je na powierzchnię ścian grubą 2–3 cm warstwą. Do takich tynków zalicza się Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna 5.1 SOLBET . Ma ona postać gotowej suchej mieszanki. Dzięki zastosowaniu domieszek modyfikujących charakteryzuje się dobrą urabialnością, łatwością nanoszenia oraz obróbki końcowej. Aby nadać elewacji wybrany kolor tynk można pomalować dowolną farbą, przeznaczoną do stosowania na tynkach mineralnych oraz tynkach o przewidywanej ekspozycji. Pod Zaprawę tynkarską cementowo-wapienną 5.1 można zastosować Obrzutkę tynkarską SOLBET 5.0. Będzie ona stanowiła tradycyjny podkład poprawiający przyczepność tynku do podłoża, czyli tzw. szpryc. Zaprawę narzuca się równomiernie na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Dalsze prace tynkarskie można wykonywać po stwardnieniu obrzutki i jej skropieniu wodą, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach.

SOLBET - Wyprawy tynkarskie

NANOSZENIE TYNKU

cementowo -wapiennego Zaprawę tynkarską cementowo-wapienną narzuca się równomiernie na powierzchnię ścian kielnią. Po narzuceniu zaprawę ściąga się łatą, a ewentualne ubytki uzupełnia i ponownie wyrównuje łatą całą powierzchnię. Po wstępnym związaniu tynku (zależne od temperatury i wilgotności otoczenia oraz chłonności podłoża), przeciąga się tynk łatą – powinien być na tyle związany, aby następowało jego osypywanie. Po dokładnym wyrównaniu tynku łatą należy go zrosić wodą i zatrzeć pacą styropianową. W celu uzyskania gładkiej powierzchni tynk obrabia się pacą filcową.
W przypadku nakładania drugiej warstwy należy zaczekać do momentu związania pierwszej, po uprzednim nadaniu jej powierzchni szorstkości co zwiększy przyczepność. Przyjmuje się 1 dzień oczekiwania na 1 mm grubości tynku. Rozpoczęcie robót malarskich może nastąpić po upływie 2–6 tygodni od zakończenia tynkowania.

SOLBET - Wyprawy tynkarskie


PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA DO TYNKOWANIA

Podłoże pod tynk musi być czyste, równe i suche. Wszelkie łuszczące i odspajające się warstwy wymagają usunięcia. Na powierzchni ścian nie powinno być żadnych wybrzuszeń i większych nierówności. Resztki starego betonu czy pozostałości zapraw murarskich należy delikatnie skuć młotkiem murarskim. Nierówne i uszkodzone podłoża wymaga wcześniejszej naprawy. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można w tym celu zastosować zaprawę murarską do cienkich spoin do betonu komórkowego SOLBET. Bezpośrednio przed nanoszeniem tynku cementowo-wapiennego podłoże należy zmoczyć czystą wodą. Gdy ściany są odpowiednio przygotowane można przystąpić do gruntowania powierzchni. Gruntowanie nie jest jednak wskazane w przypadku każdego tynku. Gruntu nie powinno się stosować pod tynk Terazyt 4.1, ponieważ przy zastosowaniu środków gruntujących mogą wystąpić trudności w nakładaniu masy tynkarskiej.

SOLBET - Wyprawy tynkarskie


TYNK W KOLORZE

Aby nadać kolor tynkowanej elewacji ścian jednowarstwowych oraz trójwarstwowych z murowaną warstwą osłonową, bez konieczności malowania powierzchni, można zastosować kolorową masę tynkarską. Taką zaprawą jest Kolorowa masa tynkarska Terazyt 4.1. Można ją nanosić na podłoża betonowe, z betonu komórkowego, na elementy ceramiczne oraz wapienno-piaskowe (silikatowe). Nakładanie tynku wykonuje się metodą narzucania (nakrapiania) – przygotowaną masę nakłada się w sposób mechaniczny za pomocą aparatu natryskowego. Aby uniknąć różnić w odcieniach barw należy bezwzględnie przestrzegać warunków korzystania z wyrobu pochodzącego z jednej partii produkcyjnej. Jedną partię wyrobu stanowi materiał posiadający tę samą naniesioną trwale cechę: data produkcji, zmiana robocza i zamieszanie. 
Czynnikiem niezbędnym do uzyskania elewacji o prawidłowej wytrzymałości jest właściwa pielęgnacja muru po nałożeniu masy tynkarskiej. W tym celu, po 24 godzinach od nałożenia tynku, ściany należy zlać wodą. Powyższy zabieg powtarza się przez kolejne dwa dni. Tak wykonana pielęgnacja muru, bez względu na warunki atmosferyczne, zapewni właściwą jakość i wytrzymałość wykonanej elewacji.

SOLBET - Wyprawy tynkarskie


TYNK W KOLORZE

Aby nadać kolor tynkowanej elewacji ścian jednowarstwowych oraz trójwarstwowych z murowaną warstwą osłonową, bez konieczności malowania powierzchni, można zastosować kolorową masę tynkarską. Taką zaprawą jest Kolorowa masa tynkarska Terazyt 4.1. Można ją nanosić na podłoża betonowe, z betonu komórkowego, na elementy ceramiczne oraz wapienno-piaskowe (silikatowe). Nakładanie tynku wykonuje się metodą narzucania (nakrapiania) – przygotowaną masę nakłada się w sposób mechaniczny za pomocą aparatu natryskowego. Aby uniknąć różnić w odcieniach barw należy bezwzględnie przestrzegać warunków korzystania z wyrobu pochodzącego z jednej partii produkcyjnej. Jedną partię wyrobu stanowi materiał posiadający tę samą naniesioną trwale cechę: data produkcji, zmiana robocza i zamieszanie. 
Czynnikiem niezbędnym do uzyskania elewacji o prawidłowej wytrzymałości jest właściwa pielęgnacja muru po nałożeniu masy tynkarskiej. W tym celu, po 24 godzinach od nałożenia tynku, ściany należy zlać wodą. Powyższy zabieg powtarza się przez kolejne dwa dni. Tak wykonana pielęgnacja muru, bez względu na warunki atmosferyczne, zapewni właściwą jakość i wytrzymałość wykonanej elewacji.


TYNKOWANIE W ODPOWIEDNICH WARUNKACH

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych należy przestrzegać kilku kluczowych zasad dotyczących warunków nanoszenia zaprawy. Minimalna temperatura w czasie prac tynkarskich powinna wynosi +5°C. Niższa temperatura może spowodować przemrożenie tynku, czego następstwem może być jego nie- Nakładanie tynku Terazyt 4.1 wykonuje się metodą narzucania (nakrapiania). Służy do tego specjalna maszynka do narzucania tynku strukturalnego. Przez obracanie korbą tynkarz wprawia w ruch znajdujące się wewnątrz szczotki wyrzucające zaprawę z maszynki. Jakość tynku jest w dużym stopniu uzależniona m.in. od warunków, w jakich przeprowadzane są prace tynkarskie. Przez przystąpieniem do ich wykonywania należy zapoznać się z zasadami aplikacji danego produktu. www.solbet.pl www.zaprawy-kleje.pl równomierne wysychanie i powstawanie przebarwień. Należy upewnić się, że w ciągu najbliższej doby po nałożeniu tynku temperatura nie spadnie poniżej O°C. W przeciwnym razie konieczne będzie zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających.
Należy też unikać tynkowania, gdy temperatura przekracza +25°C. Ściany są wówczas suche i rozgrzane, a w takich warunkach tynk szybko zasycha „pod pacą”, utrudniając właściwe i równomierne rozprowadzanie i zacieranie. Prowadzi to do powstawania plam i przebarwień na powierzchni elewacji, których nie da się usunąć.
Świeżo wykonane tynki zewnętrzne przez pierwsze 2 dni należy chronić przed nasłonecznieniem trwającym dłużej niż 2 godziny na dobę. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie siatek ochronnych podczas aplikacji produktu. Nie należy również podejmować się tynkowania ścian zewnętrznych podczas opadów oraz okresów wysokiej wilgotności powietrza, gdyż skutkuje to przebarwieniami i długimi okresami „wiązania” tynku, traci on też na wytrzymałości. Należy pamiętać, że tylko stosowanie odpowiednich produktów i przestrzeganie podstawowych zasad wykonawstwa oraz zaleceń zawartych w instrukcji załączonej do wyrobu daje gwarancję trwałego tynku elewacyjnego.

SOLBET - Wyprawy tynkarskie
Poprzedni

Warto ocieplać! Ale czym i ile?

Warto ocieplać! Ale czym i ile?
Następny
Sucha zabudowa odporna na ogień

Sucha zabudowa odporna na ogień