BOR plus URSA na trudnym, ale perspektywicznym rynku materiałów izolacyjnych

październik 2011

Rozmowa z Pascalem Moret – dyrektorem zarządzającym – i Mirosławem Gawrylukiem – dyrektorem sprzedaży firmy URSA Polska sp. z o.o.

Rynek materiałów izolacji termicznej i akustycznej w Polsce dziś – co o nim można najkrócej powiedzieć? Jakie panują na tym rynku trendy, co mówią prognozy? W ostatnich latach uruchomiono w waszej branży w Polsce nowe moce produkcyjne, uaktywnili się również importerzy – co to oznacza?

Oznacza to po prostu większą konkurencję na rynku, który nie rozwija się w takim tempie jak jeszcze do niedawna prognozowano. W Polsce ciągle brakuje mieszkań, ale rozwój branży budowlanej nie jest spowodowany tylko tym czynnikiem. Złożoność procesu decyzyjnego, problemy z kredytami na zakup nieruchomości oraz ogólna sytuacja rynkowa powodują, że inwestorzy coraz ostrożniej podejmują decyzje.
Z drugiej strony rosnące koszty energii – pamiętajmy, że budynki pochłaniają średnio ok. 40% energii w bilansie każdego kraju – powodują, że świadomość konieczności izolacji jest wysoka, to też jest element napędowy branży.

Liczymy także na nowelizację ustawy o efektywności energetycznej budynków, mamy nadzieję, że tym razem będzie to osobny akt a nie nowela ustawy prawo budowlane. Taka odrębna ustawa uporządkowałaby obecną sytuację i przyczyniła się do lepszego zrozumienia procesu inwestycyjnego przez wszystkich jego uczestników, od architekta poprzez wykonawcę, dostawców materiałów budowlanych aż do właściciela – użytkownika nieruchomości.
Dodatkowo należy nadmienić, iż producenci materiałów budowlanych nie są już w stanie przyjąć na siebie wszystkich kolejnych znacznych podwyżek cen energii, wielu surowców, paliw, rosnących opłat oraz kosztów transportu i muszą przełożyć część kosztów na klientów końcowych.

Reasumując, oczekujemy raczej stabilnego wzrost rynku w najbliższych latach, napędzanego z jednej strony ciągle rosnącą świadomością inwestorów, z drugiej zaś zmianami w prawie kładącymi większy nacisk na energooszczędność. Jednak ogólna sytuacja gospodarcza, problemy z finansowaniem i niepewność inwestorów oraz ciągle skomplikowane procedury związane z inwestycjami budowlanymi mogą ograniczyć ten wzrost. Taki proces związany będzie także z większym znaczeniem jakości produktów.

Czy inwestorzy w Polsce przywiązują wystarczająco dużą wagę do izolacji wznoszonych i modernizowanych obiektów? Jak wypadamy w porównaniach z innymi krajami Unii Europejskiej?

Na pewno mamy jeszcze sporo do zrobienia. Musimy jednak przy tym pamiętać, że Unia także jest zróżnicowana i jeżeli należy się uczyć, to od najlepszych.

Mamy nadzieję, że opracowanie metodologii porównawczej dla celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej będzie bardzo pomocne. Polska pracuje obecnie nad specjalnym sprawozdaniem, które obejmuje m.in.: określenie budynków referencyjnych, wybór środków poprawy efektywności energetycznej i środków opartych na odnawialnych źródłach energii, obliczenie zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową. Rola izolacji termicznej w całym procesie jest ogromna.
Musimy pamiętać także, że obecnie mówimy więcej o zrównoważonym rozwoju, charakterystyka energetyczna jest tylko jednym ogniwem całego procesu.
Wszyscy uczestnicy procesu – od architekta po przyszłego użytkownika wykazują coraz większe zainteresowanie budownictwem zrównoważonym, pojawiają się nowe standardy w certyfikacji, np. system oceny budynków LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Jaka jest pozycja firmy URSA wśród producentów materiałów izolacyjnych w Polsce? Jakie są Wasze plany rozwoju?

Jesteśmy jednym z wiodących producentów materiałów izolacyjnych w Polsce i w Europie, pracujemy na tą pozycję od wielu lat. Niedawno wprowadziliśmy na rynek polski wełnę Pure One, pierwszy materiał izolacyjny w klasie premium, z przyjemnością obserwujemy rozwój tego produktu na naszym rynku. W tym roku wprowadziliśmy także produkt dedykowany wyłącznie do sieci PSB – rolki URSA-PSB.

Od tego roku również uruchomiliśmy Program Lojalnościowy URSA Partner Club, skierowany do wykonawców budowlanych. W ten sposób chcemy zacieśnić jeszcze bardziej współpracę z małymi i średnimi firmami budowlanymi, będącymi głównymi klientami kupującymi nasze produkty. Wśród uczestników tego programu jest również bardzo wielu klientów składów należących do PSB, mamy nadzieję, że przyczyni się to do dalszego rozwoju współpracy między naszymi firmami.

Jak URSA postrzega miejsce PSB na rynku sprzedaży materiałów izolacyjnych w Polsce?

PSB jest jednym z naszych największych partnerów, od lat cenimy sobie tę współpracę, z szacunkiem odnosimy się do obserwowanego rozwoju Grupy, ale także poszczególnych formatów jak „Mrówka”, mamy nadzieje na owocny rozwój dla obu stron. Grupa PSB to bardzo dobrze zorganizowany, kreatywny, profesjonalny i wymagający partner.

Porównania z krajami Europy Zachodniej prowadzą do wniosku, że konsolidacja handlu materiałami budowlanymi w Polsce jest ciągle relatywnie niewielka, tak więc grupy zakupowe, w szczególności PSB, mają jeszcze w naszym kraju duże możliwości rozwoju. Szczególnie właśnie w okresie spowolnienia na rynku, gdzie siła Grupy daje poszczególnym składom lepsze warunki do negocjacji z dostawcami, a dostawcom – gwarancję zapłaty i stabilnego wzrostu.

notował: Mirosław Ziach

Poprzedni

Hipoteka jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Hipoteka jako forma zabezpieczenia wierzytelności
Następny
Chorwacja 2011 – IV Mistrzostwa PSB w żeglarstwie morskim

Chorwacja 2011 – IV Mistrzostwa PSB w żeglarstwie morskim