Dobór nowoczesnych instalacji grzewczych - Kolektory słoneczne

październik 2011

Najbardziej ekonomiczne jest stosowanie kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, hotele) lub w miejscach, gdzie rozbiór wody następuje głównie w sezonie letnim (nadmorskie ośrodki wczasowe). Natomiast w przypadku budynków jednorodzinnych zasadnym wydaje się stosowanie kolektora słonecznego wmontowanego w konstrukcję dachową, najczęściej też połączonego w subtelny sposób z oknem dachowym. Unika się w ten sposób naruszania pokrycia dachu oraz przepustów technicznych  w konstrukcji dachu dla wykonania odpowiednichinstalacji.

Przy montażu kolektorów słonecznych w budynkach jednorodzinnych ważne jest aby produkt ten miał zabezpieczenie przed przegrzewem czynnika (glikolu) w instalacji. Markowi producenci posiadają produkty wyposażone w taką użyteczność. Jak bardzo jest ona ważna przekonał się każdy, kto nie użytkował latem (w upalne, słoneczne dni) budynku (np. podczas wakacyjnego wyjazdu), a kolektory nieprzerwanie produkowały ciepłą wodę użytkową, której temperatura dochodzi latem do 80°C. Dodatkowo dochodzi przegrzew nośnika ciepła do wymiennika czyli glikolu i uruchamiana jest grupa bezpieczeństwa.

Jeżeli już mamy wybrać pomiędzy kolektorami płaskimi, a próżniowymi to zdecydowanie te pierwsze. Kolektor słoneczny płaski w zimie jest w stanie bezproblemowo „pozbyć się” zalegającego na nim śniegu i przy bardziej słonecznej, nawet mroźnej aurze, służyć do produkcji ciepłej wody użytkowej. Czapa lodowa lub śniegowa zalegająca na kolektorze próżniowym, pozostanie na nim do wiosny. Mechaniczne zdjęcie śniegu lub lodu wymagałoby wejścia zimą na oblodzony dach, a ponadto groziłoby uszkodzeniem materiału (rura szklana), z którego został wykonany.

Najważniejsze zasady doboru i montażu kolektorów

-- Tak jak w przypadku zbiornika do c.w.u. (czy też pompy ciepła do przygotowania c.w.u.) dobieramy liczbę paneli słonecznych lub ich powierzchnię do ilości mieszkańców (sprawność i moc określa producent) – średnio na 1 m² powierzchni czynnej kolektora co najmniej 50 litrów pojemności zasobnika.
-- Optymalny kąt nachylenia dachu 30–45°.
-- Powierzchnia dachu optymalnie skierowana na południe.
-- Montaż przez dekarza w części dachowej, instalatora w części pompowej.
-- Montaż kolektorów tylko z zabezpieczeniem przegrzania czynnika grzewczego (glikolu) gwarantują tylko znane międzynarodowe marki.
-- Stosować kolektory z wysokim współczynnikiem absorbcji ok. 95%.
-- Przed naczyniem przeponowym zastosować zbiornik schładzający przy temperaturach instalacji solarnej >70°C.
-- Naczynie musi być umiejscowione poniżej grupy pompowej w celu ochrony przed wysokimi temperaturami.
-- Do naczynia musi być swobodny dostęp – szczególnie do zaworu odcinającego.

Wymiana czynnika w instalacji solarnej (glikol) wg wskazania producenta – nie rzadziej niż co 5 lat.
-- Do wykonania połączeń hydraulicznych w obiegu cieczy solarnej używać rur z miedzi (CU) i stali nierdzewnej.
-- Zaleca się stosowanie kształtek z mosiądzu.
-- Wykonać stosowne izolacje rur.
-- Prawidłowo rozmieścić czujniki instalacji solarnej.
-- Odpowietrzyć prawidłowo instalację.
-- Przewymiarowanie instalacji skutkuje obowiązkiem zapewnienia dodatkowych odbiorników ciepła latem (np. basen lub dodatkowy bufor).

Dopłaty

Zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz całej niezbędnej infrastruktury towarzyszącej objęte są programem dopłat, realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten będzie funkcjonował do 2014 r. Program wymaga zaciągnięcia kredytu na ten cel w jednym z siedmiu banków na terenie Polski współuczestniczących w przedsięwzięciu. Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.

Materiały ze strony www.nfosigw.gov.pl

Poprzedni

Dobór nowoczesnych instalacji grzewczych - Pompy ciepła

Dobór nowoczesnych instalacji grzewczych - Pompy ciepła
Następny
Dobór nowoczesnych instalacji grzewczych - Ogrzewanie niskotemperaturowe podłogowe (płaszczyznowe)

Dobór nowoczesnych instalacji grzewczych - Ogrzewanie niskotemperaturowe podłogowe (płaszczyznowe)