System Tweetop-floor dla ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego

październik 2011

System Tweetop-floor jest kompletnym rozwiązaniem ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego we wszelkiego typu budynkach. Pełna gama mocowań, pozwala na instalacje na podłodze lub ścianie z wykorzystaniem mokrego lub suchego montażu. System Tweetop-floor jest bardzo ekonomiczny, ponieważ pracuje na niskich parametrach zasilania (35–45oC), typowych dla kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła.

Podstawowym elementem ogrzewania podłogowego są rury wielowarstwowe Tweetop-PERT, składające się z aluminium, zgrzanego wzdłużnie, ultradźwiękowo „na zakładkę” oraz 2 warstw tworzywa (PE-RT), mocowanych do aluminium specjalnym spoiwem. Tak unikatowe połączenie sprawia, że rury Tweetop charakteryzują się zaletami rur tradycyjnych (mała wydłużalność termiczna, brak pamięci kształtu) i tworzywowych (elastyczność, niska chropowatość i straty ciepła, wysoka trwałość eksploatacyjna), przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich wad. Równie ważny jest rozdzielacz, którego właściwy dobór jest dla podłogówki sprawą krytyczną. W systemie Tweetop rozdzielacze o średnicy 1”, wyposażone są w wizualne przepływomierze, montowane na zasilaniu, a ułatwiające regulacje układu. Dzięki nim możemy efektywnie odpowietrzyć, a następnie wyregulować układ w trakcie rozruchu. Dopełnieniem jest dostępny w ofercie system sterowania obiegami oraz akcesoria przeznaczone do mocowania rur i zdylatowania płyt grzewczych ogrzewania podłogowego od elementów konstrukcyjnych budynku.


Dla ogrzewań płaszczyznowych niezbędne jest przeliczenie instalacji w celu zabezpieczenia się przed typowymi błędami wykonawczymi, jak np.: zbyt wysoką temperaturą posadzki, nieodpowiednim zdylatowaniem płyt jastrychowych, zbyt wysoką stratą ciśnienia lub niedostatecznym zrównoważeniem instalacji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Tweetop oferuje swoim klientom w pakiecie projekt hydrauliki instalacji ogrzewania podłogowego dostarczany przez dział techniczny firmy. Dzięki temu klient może uniknąć wszystkich opisanych powyżej pułapek.

www.tweetop.pl

Poprzedni

Grzejniki łazienkowe marki Radeco

Grzejniki łazienkowe marki Radeco
Następny
Poradnik ALPOL - przyklejanie i spoinowanie okładzin z klinkieru

Poradnik ALPOL - przyklejanie i spoinowanie okładzin z klinkieru