Zmiany cen materiałów budowlanych

październik 2011

Grupa PSB S.A. od ponad 10 lat okresowo prezentuje w Głosie PSB zmiany cen w podstawowych grupach wyrobów dla budownictwa, a w Barometrze Budownictwa PSB – dedykowanym kupcom i partnerom PSB – informuje o nich co miesiąc.
W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2011 r., na 18 obserwowanych grup asortymentowych, w 3 ceny spadły, w 14 wzrosły, a w 1 były, w styczniu i w sierpniu 2011 r., takie same (wyroby stalowe).

Wykres 1 oddaje dynamikę cen – przeważają wzrosty rzędu 5–10%. Wyjątek stanowią narzędzia i sprzęt budowlany (w większości importowane), których ceny w ciągu 8 miesięcy wzrosły średnio aż o 25%. Taki wzrost jest głównie spowodowany osłabieniem złotego w stosunku do walut zachodnich.
W badanych grupach trendy cenowe nie zawsze miały postać krzywej systematycznie rosnącej bądź malejącej. Na wykresie 2 prezentujemy grupy wyrobów o największej skali zmian w ciągu omawianego okresu. Zwraca uwagę sytuacja ze stalą – cena tych wyrobów spadała regularnie do czerwca, w lipcu gwałtownie wzrosła o 7%, po czym w sierpniu spadła o 5%, wracając tym samym do poziomu ze stycznia.

(ml)

Poprzedni

Certyfikaty

Certyfikaty
Następny
Koelner

Koelner