Isover: bądź Profi, postaw na Profit

grudzień 2011

Technologia produkcji wełny mineralnej musi podążać za rosnącymi wymaganiami rynku w zakresie izolacyjności cieplnej. Konieczność coraz lepszej izolacji przegród jest bezdyskusyjna.

Płyta ISOVER TF Profi do metody ETICS

W przegrodach takich jak poddasza czy stropy wentylowane ciągle jeszcze jest miejsce na stosowanie większej grubości wełny. Tymczasem ściany nieocieplane mają często już 50 cm i nadmierne zwiększanie grubości jest niewskazane. Ponadto, w przypadku płyt z wełny o zaburzonym układzie włókien stosowanych w systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System – zespolony system izolacji cieplnej ścian zewnętrznych) istnieje technologicznie maksymalna dostępna grubość płyt. Najczęściej wynosi 20 cm, co w przypadku domów niskoenergetycznych jest wartością zbyt małą, jeśli płyta ma niewystarczającą λ=0,041 W/mK. Stąd jedyną słuszną drogą jest poprawa izolacyjności cieplnej materiału, czyli współczynnika λ (lambda).

Obniżenie λ z poziomu 0,041 do poziomu 0,036 (ISOVER TF Profi λ = 0,036 W/mK) najczęściej oznacza rezygnację z wytrzymałości na rozrywanie lub ściskanie. Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku systemów ETICS parametry użytkowe fasady są uzyskiwane z jednej strony dzięki jakości chemii budowlanej i siatek zbrojących, z drugiej strony dzięki jakości izolacji. Jeśli wełna nie spełni swej funkcji mechanicznej, to nawet najlepsza chemia nie pomoże. Zbyt mała wytrzymałość na rozrywanie (TR) oznaczać może w przyszłości odspojone fragmenty izolacji, gdyż wełna może się rozwarstwić pod obciążeniem tynku, kleju. Mała wytrzymałość na ściskanie CS to osłabienie odporności udarnościowej fasady – fasadę można łatwo uszkodzić, pojawiają się problemy wykonawcze z łączeniem mechanicznym. Wełna poddaje się naciskowi przy montażu kołków i nie są one później prawidłowo zlicowane z płaszczyzną płyty.

W przypadku płyt ISOVER TF Profi do metody ETICS takie problemy nie występują, inżynierom ISOVER udało się połączyć najlepszą na rynku λ = 0.036 W/mK z bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi. Wykonawca praktycznie nie zauważy różnicy w parametrach mechanicznych pomiędzy standardową płytą o gorszych parametrach cieplnych a ISOVER TF Profi.
Płyta ISOVER TF Profi doskonale nadaje się do renowacji budynków istniejących i izolacji nowych budynków, jest niepalna, sztywna. Parametry cieplne płyt ISOVER TF Profi pozwalają ograniczyć grubość izolacji. Stosując ISOVER TF Profi grubości 14 cm uzyskuje się taką izolacyjność cieplną przegrody, jak zwykłej izolacji grubości 16 cm (λ = 0.041). Zaoszczędzone 2 cm grubości to wymierne korzyści finansowe i estetyczne.
Obok wspomnianych parametrów istotne znaczenie ma dokładność wymiarowa w zakresie grubości. Nie powinno się kupować wełen o deklarowanej dokładności wymiarowej poniżej T5 (wg normy T5 to największa dokładność, a T1 najmniejsza).
Kupując wełnę z T4 i mniejszą godzimy się, że produkt będzie miał duże różnice grubości pomiędzy płytami. Takie nierówności nie pozwalają wykonać systemu zgodnie z Aprobatą Techniczną i stanowią przyczynek do pęknięć fasady. ISOVER TF Profi posiada dokładność wymiarową T5.
ISOVER TF Profi to nowa jakość dla profesjonalistów, wełna bez wad innych spotykanych na rynku produktów do ETICS, o doskonałej izolacyjności cieplnej.
Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS (TH)-CS (10) 30-TR10-WS-WL (P)-MU1.

ISOVER Profit-Mata: lambda 35 – ta wartość procentuje

Profit-Mata o niskim współczynniku przenikania ciepła λD = 0,035 W/mK to doskonały materiał do izolacji termicznej i akustycznej dachów skośnych, poddaszy użytkowych i nieużytkowych, podłóg i stropów drewnianych oraz drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych. Profit-Mata – izolacja z wełny mineralnej szklanej w rolce o wysokiej sprężystości jest łatwa i szybka w montażu, zapewniając przy tym jego dokładność. Profit-Mata może być montowana na lekki wcisk i nie wymaga wówczas dodatkowych mocowań i zabezpieczeń.

λD = 0,035 W/mK – jedna z najniższych dostępnych na rynku pośród wełen mineralnych:
-- zakres dostępnych grubości 50–200 mm;
-- kod wyrobu MW-EN13162-T3-MU1- -AFr5;
-- produkt niepalny – klasa reakcji na ogień A1;
-- łatwy montaż dzięki wysokiej sprężystości i sztywności.
Nowy produkt ISOVER Profit-Mata razem z ISOVER Multimax 30 i Super-Matą tworzy rodzinę produktów o najniższych współczynnikach przenikania ciepła lambda.

www.isover.pl

Poprzedni

Samowiercące wkręty ciesielskie DMX w ofercie firmy Domax

Samowiercące wkręty ciesielskie DMX w ofercie firmy Domax
Następny
Więc chodź, pomaluj swój dach! Ondupaint firmy Onduline

Więc chodź, pomaluj swój dach! Ondupaint firmy Onduline