Izolacje termiczne - ocieplanie ścian fundamentowych

grudzień 2011

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi ściany fundamentowe powinny zostać ocieplone do głębokości 1 m poniżej poziomu gruntu. Wykonuje się więc je najczęściej jako dwu- lub trójwarstwowe. Do ocieplania ścian fundamentowych dwuwarstwowych nadają się twarde, hydrofobizowane płyty wełny mineralnej. Częściej jednak stosuje się styropian odmiany FUNADAMENT, np. płyty specjalne o jeszcze mniejszej wrażliwośći na wodę niż standardowe wyroby.
Płyty mogą być zwykłe lub ryflowane (żłobkowane), jak też laminowane geowłókniną lub papą (odznaczają się bardzo małą nasiąkliwością). Bardzo dobre właściwości mają płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które również mogą być ryflowane. Ze względu na niewielką nasiąkliwość, do izolowania fundamentów nadają się także płyty poliuretanowe i szkło piankowe, jednak materiały te są rzadko stosowane. Do izolowania ścian trójwarstwowych można stosować wełnę mineralną oraz styropian.

Przed mocowaniem izolacji termicznej ścianę należy oczyścić, wyrównać ubytki, zeszlifować nierówności, odpylić, a następnie zagruntować i wykonać hydroizolację. Płyty izolacyjne układa się na mijankę.
Specjalna odmiana styropianu o obniżonej chłonności wody i polistyren ekstrudowany muszą być mocowane bezpośrednio do powłoki hydroizolacyjnej za pomocą preparatów nie powodujących jego uszkodzenia, np. masy bitumicznej lub ich kleju nie powodującego rozpuszczania polistyrenu (większość dostępnych na rynku mas hydroizolacyjnych może współpracować z tym materiałem). Płyty należy dokładnie docisnąć do podłoża.

W przypadku wykonywania ściany dwuwarstwowej z płyt styropianu zwykłego bez warstwy ochronnej, należy osłonić je folią tzw. kubełkową (lub siatką z włókna szklanego, zatopioną w zaprawie klejowej). Trzeba też możliwie szybko ułożyć na nim izolację wodochronną.

Jeśli stosujemy polistyren XPS lub styropian do izolacji fundamentów płyty pełnią funkcję izolacji termicznej, oraz warstwy zabezpieczającej izolację przeciwwodną przed uszkodzeniami. Nie jest też konieczne wykonywanie dodatkowej izolacji przeciwwodnej czy warstwy osłonowej.

Poprzedni

Izolacje termiczne - ocieplanie ścian zewnętrznych

Izolacje termiczne - ocieplanie ścian zewnętrznych
Następny
Izolacje termiczne - ocieplanie innych przegród

Izolacje termiczne - ocieplanie innych przegród