Izolacje termiczne - styropian (EPS)

grudzień 2011

Materiał ten otrzymał przypadkowo niemiecki aptekarz w XIX w. Jednak dopiero w latach 20. ubiegłego wieku jego właściwości zostały dokładnie sprawdzone i opisane. Zajął się tym niemiecki chemik, Hermann Staudinger, prowadzący badania fizykochemiczne polimerów naturalnych i biopolimerów; otrzymał za nie nagrodę Nobla w 1953 r.
Polistyren ekspandowany, czyli spieniany, bo tak brzmi pełna nazwa styropianu, został wprowadzony na rynek – w tym również budowlany – w początku lat 50. Składa się on z 98% powietrza i 2% polistyrenu, zaś nieruchome powietrze zamknięte w porach materiału to najlepszy naturalny izolator. W zależności od stopnia spienienia uzyskuje się styropian o różnej gęstości; im większa, tym materiał jest twardszy i umożliwia izolowanie także niektórych elementów konstrukcyjnych narażonych na duże obciążenie, w tym dachów i podłóg.
Do stosowania w budownictwie jest dopuszczony tylko styropian samogasnący. Jest on bardzo lekki i odporny na zawilgocenie, charakteryzuje się izolacyjnością termiczną, najczęściej w przedziale 0,032–0,040 W/mK. Styropian można stosować z większością materiałów budowlanych, należy jedynie pamiętać o jego wrażliwości na niektóre substancje, takie jak rozpuszczalniki organiczne (są one zresztą coraz rzadziej używane na budowach).
Dostępny jest materiał zwykły oraz o podwyższonych właściwościach izolacyjnych, zawierający dodatek grafitu lub aluminium. W sprzedaży jest też styropian wodoodporny (z dodatkiem środków hydrofobowych) oraz styropian elastyczny – przeznaczony do izolacji akustycznych. Producenci oferują również płyty laminowane jedno- lub obustronnie papą.
Produkty mają postać płyt o standardowych wymiarach 500 x 1000 mm i grubości 10–500 mm. Krawędzie mogą być proste lub frezowane na pióro-wpust bądź na zakład, co pozwala uzyskać bardziej szczelne i trwałe połączenia. Dostępne są również płyty ryflowane, których spodnia powierzchnia ma wyfrezowane pionowe rowki. Inna postać styropianu to granulat, przeznaczony do wykonywania izolacji w miejscach trudno dostępnych.
Styropian jest wykorzystywany nie tylko jako izolacja termiczna, ale też jako izolacja akustyczna w stropach międzykondygancyjnych oraz do produkcji różnych kształtek i elementów dekoracyjnych, w tym sztukaterii.

Odmiany styropianu

Opakowania styropianu muszą mieć oznaczenia informujące o przydatności produktu do określonych zastosowań. Większość producentów posługuje się obecnie nazwami opisowymi. Poszczególne odmiany styropianu są przeznaczone do izolacji następujących miejsc:

FUNDAMENT – materiał najczęściej zawiera związki hydrofobowe, które poprawiają właściwości izolacyjne i zwiększają odporność na działanie wody. Wiele rodzajów tych płyt może mieć bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymaga wówczas dodatkowych zabezpieczeń. Oprócz izolacji fundamentów stosuje się je do ocieplania stropodachów o odwróconym układzie warstw.

DACH, PODŁOGA – do podłóg, poddaszy, strychów użytkowych oraz nieużytkowych, a także na tarasy i balkony, jak też do ocieplania dachów stromych pod i między krokwiami.

FASADA, ŚCIANA – do ocieplania ścian pod lekkimi okładzinami zewnętrznymi, ścian w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS), oraz w metodzie lekkiej suchej, loggi, ościeży i nadproży okiennych. Stosowany jest również jako izolacja ścian trójwarstwowych, wieńców, ościeży, nadproży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych. Można ocieplać nim również loggie, stropy od spodu w systemach ETICS oraz dachy strome pod i pomiędzy krokwiami.

PARKING – do izolacji termicznej w miejscach mocno obciążonych. Oprócz parkingów stosuje się je również do ocieplania posadzek hal magazynowych i przemysłowych,posadzek garaży itp.

EPS T – styropian akustyczny przeznaczony do ochrony akustycznej podłóg i stropów, wykorzystywany w konstrukcji podłogi pływającej.

Poprzedni

Izolacje termiczne - wełna mineralna

Izolacje termiczne - wełna mineralna
Następny
Izolacje termiczne - polistyren ekstrudowany (XPS)

Izolacje termiczne - polistyren ekstrudowany (XPS)