Rockwool - ocieplenie bez kompromisów

grudzień 2011

Rynek materiałów izolacyjnych ze skalnej wełny mineralnej obejmuje różne segmenty budownictwa – mieszkaniowe, użyteczności publicznej, komercyjne, przemysłowe. Wyroby z tego surowca wykorzystywane są do poprawy parametrów izolacyjnych dachów płaskich i skośnych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, kominków, są też podstawowymi produktami w systemach ocieplania ścian, izolacji technicznych i zabezpieczeń ogniochronnych. Jakie panują na tym rynku trendy, co mówią prognozy?

Nie powinniśmy zawężać się do materiałów ze skalnej wełny mineralnej – mówmy o rynku materiałów izolacyjnych w jego pełnym wymiarze. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpiły w tym obszarze znaczące zmiany, oprócz naturalnego trendu poprawy parametrów produktów obecnych na rynku od dawna do gry o klienta wkroczyli nowi gracze, pojawiły się nieznane wcześniej produkty, często promowane w sposób budzący poważne wątpliwości, co do rzetelności używanych argumentów. Czasami efekt nowości i pozornie korzystna cena biorą górę nad twardymi faktami i latami doświadczeń. Kolejnym zauważalnym trendem jest wzmocnienie udziału produktów o obniżonej jakości, sprzedawanych głównie dzięki niskim cenom. Skrajnym przykładem jest obecna sytuacja w sieciach typu DIY. Rockwool nie akceptuje takiego podejścia do rynku, walczymy o utrzymanie pozycji w naszych tradycyjnie mocnych obszarach, ale także planujemy wzrost w segmentach, które od lat były bastionami innych producentów materiałów izolacyjnych. Chcemy tego dokonać poprzez konsekwentne promowanie tych cech naszych produktów, które wyróżniają je spośród innych materiałów izolacyjnych i powodują, że używając produktów Rockwool klienci wybierają ocieplenie bez kompromisów. Co do prognoz – kwestia efektywności energetycznej, a w szczególności realnych kosztów użytkowania i oszczędności, jakie  przyniesie zastosowanie izolacji stanie się jeszcze bardziej paląca dla właścicieli i użytkowników budynków. Wiąże się to nie tylko z obserwowanym wzrostem cen energii, ogrzewania, ale także z wymogami prawnymi (recast EPBD w Polsce) i przede wszystkim wzrostem świadomości wśród inwestorów. Cieszy zwłaszcza to ostatnie – inwestorzy coraz bardziej starają się, aby zysk był długofalowy i wymierny, a nie jednorazowy i pozorny. W tym upatrujemy też ogromną szansę dla produktów Rockwool.

Jak na rynek izolacji wpłynie kryzys? Co przeważy – negatywy, związane z ograniczaniem inwestycji, czy pozytywy, płynące z systemowych działań zmierzających do oszczędzania energii, m.in. poprzez zwiększenie izolacyjnego zabezpieczenia budynków?

Nie nadużywajmy słowa kryzys. Gospodarka rynkowa charakteryzuje się cyklami koniunkturalnymi, czyli okresami wzrostów i spadków. Nie panikujmy – teraz mamy po prostu okres o mniejszej dynamice wzrostu. Niestety, z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki i wielość czynników trudno przewidzieć jak długo potrwa. Mimo, że fundamenty polskiej gospodarki wydają się solidne, oczywiście ogólnoświatowe problemy gospodarcze mają wpływ na to jak będzie się zachowywał nasz „mikroekonomiczny” rynek materiałów budowlanych, gdyż jest on uzależniony od poziomu inwestycji. Trzeba jednak zauważyć, że zwykle najlepsze inwestycje to te dokonane w najtrudniejszych czasach. Mądrzy przedsiębiorcy i inwestorzy doskonale o tym wiedzą, dlatego nie rezygnują z planów. W sytuacji, kiedy coraz istotniejszą rolę w decyzji o opłacalności projektu mają koszty eksploatacji budynku ważne są materiały, z jakich się buduje, koszt i czas samego procesu budowlanego. Inwestorzy w takich warunkach stają się tego bardziej świadomi i wymagający. Rockwool od wielu lat aktywnie działa na rzecz edukacji w zakresie efektywności energetycznej. Promujemy energooszczędne budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Wzrost kosztów ogrzewania i klimatyzacji oraz zmiany w procesie projektowania budynków, związane z nowymi europejskimi wymogami, wymuszą znacznie szersze stosowanie pełnych systemowych rozwiązań dostarczonych w formie pozwalającej na łatwość zastosowania z zachowaniem najwyższej jakości. Uważamy, że inwestorzy wymagać będą od producentów więcej i cieszymy się z tego. To stymuluje rozwój, wzmaga innowacyjność i konkurencyjność. Tak więc przeważy efekt pozytywny, bo nawet jeżeli ilość projektów zmaleje, to ilość materiałów izolacyjnych, które zostaną w nich użyte, będzie systematycznie wzrastać. Izolacja jest najbardziej efektywnym sposobem ograniczenia kosztów w tym zakresie i jesteśmy na początku drogi prowadzącej do znaczącego wzrostu jej roli w całym procesie budowlanym.

Jaka jest pozycja firmy Rockwool wśród producentów materiałów izolacyjnych w Polsce? Jakie są Wasze plany rozwoju?

Jesteśmy liderem tego rynku. Nie zwalnia nas to oczywiście z obowiązku systematycznej poprawy naszej oferty, zarówno w zakresie produktów jak i serwisu dla naszych klientów. Chcemy oferować kompleksowe rozwiązania budowlane. Temu celowi służą działania, które obecnie podejmujemy. W najbliższym czasie mamy zamiar wprowadzić na rynek nasze nowe innowacyjne rozwiązania. Myślimy tu głównie o izolacji podłóg, ociepleniu ścian od wewnątrz oraz o panelach elewacyjnych wykonanych ze sprasowanej wełny skalnej. Ważnym krokiem w realizacji wspomnianej wcześniej strategii jest przejęcie producenta systemów ociepleń i chemii budowlanej firmy FAST. Dzięki temu będziemy mogli poszerzyć naszą ofertę o systemowe rozwiązania odpowiadające potrzebom rynku. Myślimy, że efekt naszych starań powinien być pozytywnie przyjęty przez inwestorów oraz firmy współpracujące z Rockwool, w tym oczywiście przez udziałowców PSB.

Jak Rockwool postrzega miejsce PSB na rynku sprzedaży materiałów izolacyjnych w Polsce?

PSB jest ważnym ogniwem w systemie dostaw produktów Rockwool. Wieloletnia owocna współpraca i partnerstwo między naszymi firmami świadczą o tym, że dzięki profesjonalnej kooperacji możemy się rozwijać i osiągać sukcesy. Sieć firm skupionych w ramach PSB jest odpowiedzią na potrzeby rynku umożliwiając dotarcie do różnych grup docelowych od drobnego klienta indywidualnego, przez małych i średnich inwestorów, firmy wykonawcze, po największych graczy. Jesteśmy przekonani, że model współpracy jaki oferuje PSB będzie wciąż pożądany przez rynek budowlany. Dotychczasowe osiągnięcia PSB, oparte przede wszystkim na jasnych zasadach etyki biznesu, nie pozostawiają wątpliwości, że Grupa jest również dla firmy Rockwool cenionym i pożądanym partnerem

notował: Mirosław Ziach

Poprzedni

Nowości 2011 - Inne

Nowości 2011 - Inne
Następny
Od wspólnej ławki do spółki jawnej - HMB Gorzów-Szczecin

Od wspólnej ławki do spółki jawnej - HMB Gorzów-Szczecin