Ściany działowe wg standardów Knauf Insulation

grudzień 2011

Akustyka, ciepło, zdrowie i niższe koszty

Przy dużej różnorodności dostępnych materiałów i technologii najpopularniejszą formą wznoszenia ścianek działowych i aranżacji wnętrz są systemy suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Różnego typu ścianki działowe umożliwiają elastyczne kształtowanie przestrzeni oraz szybkie i niezależne od konstrukcji budynku wykonanie podziałów funkcjonalnych i łatwe prowadzenie wszelkiego rodzaju instalacji.

Materiały stosowane w takich systemach muszą odznaczać się odpowiednimi właściwościami, m.in:
– doskonałą izolacyjnością akustyczną;
– brakiem negatywnego wpływu na jakość powietrza wewnętrznego;
– odpowiednią izolacyjnością cieplną;
– odpowiednią odpornością ogniową całego układu;
– łatwością montażu i demontażu.
Lekkie ściany działowe, obudowane najczęściej płytami gipsowo-kartonowymi, wypełnione materiałem izolacyjnym z wełny mineralnej Knauf Insulation, łączą w sobie wszyskie wymienione właściwości. Dodatkowym atutem jest naturalna wełna mineralna w Ecose Technologii, która – dzięki zastosowaniu specjalnego biospoiwa – nieemituje do wnętrza żadnych szkodliwych substancji, co poprawia jakość powietrza wewnętrznego. Potwierdzeniem tego są międzynarodwe certyfikaty dla naturalnej wełny mineralnej w Ecose Technologii dotyczące jednych z najostrzejszych wymagań jakości powietrza. Ścianki działowe z pojedynczym lub podwójnym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych, różnego typu w zależności od wymagań stawianych całemu układowi (specjalne ppoż, pomieszczenia wilgotne), najczęściej budowane są na konstrukcji z profili metalowych o szerokości 50, 75 i 100 mm.

Zasadą budownictwa lekkiego jest pozbywanie się masywnych struktur na rzecz funkcjonalnego systemu, składającego się z pojedynczych komponentów łączących się w jedną całość. W ostatnim czasie konstrukcje oparte na wełnie mineralnej i płycie gipsowo- kartonowej niezwykle się rozwinęły. Przy pomocy systemów Knauf z wełną mineralną Knauf Insulation możemy swobodnie wznosić lekkie konstrukcje o doskonałych parametrach akustycznych i ppoż, zamiast stosować tradycyjne ciężkie rozwiązania. Stosowanie takich rozwiązań nie tylko odciąża całą konstrukcję domu, zmniejsza ilość robót mokrych w budynku, ale także przyspiesza prace i obniża całkowite koszty budowy. Materiały Knauf Insulation można wykorzystać do nowych lub dodatkowo montowanych konstrukcji, jako wypełnienie nowych lub istniejących ścian wewnętrznych. Wszystkie izolacje Knauf Insulation nadają się do różnych wariantów konstrukcyjnych i pozwalają na uzyskiwanie różnych stopni parametrów izolacji cieplnej, dźwiękowej i bezpieczeństwa p. poż. W przypadku każdej z tych właściwości zastosowanie materiału Knauf Insulation prowadzi do podwyższenia parametrów konstrukcji wewnętrznych, nie tylko poprzez poprawę izolacji termicznej, ale również poprawę odporności na hałas i pożar.

Często nie dba się o zapewnienie ścianom działowym odpowiedniej izolacyjności cieplnej. W sytuacji, gdy ściany oddzielają pomieszczenia, w których panuje podobna temperatura wnętrza, nie stanowi to problemu. Jednak sytuacja zmienia się, gdy ściana jest umiejscowiona między pomieszczeniami o różnej temperaturze wnętrza. Przykładem takich rozwiązań są ściany wewnętrzne, odzielające ocieploną część poddasza od części nieocieplonej, czy ściany między przedpokojem i garażem itd. Obecnie stosowane metody szybkiego i suchego montażu ścian wewnętrznych, opartych na konstrukcjach lekkiego szkieletu, pozwalają na osiągnięcie znacznych oszczędności wynikających z poprawy izolacyjności cieplnej tych przegród. Znaczące zwiększenie izolacyjności akustycznej i cieplnej ścian gipsowo-kartonowych wykonanych w konstrukcji szkieletowej można osiągnąć poprzez wypełnienie
wnętrza ściany wełną mineralną Knauf Insulation. W ten sposób tworzy się konstrukcja, w której materiał izolacyjny pochłania dźwięk we wnęrzu przegrody.

Bardzo ważną cechą z punktu widzenia konstrukcyjnego jest mały cieżar własny takiej ściany, w porównaniu z tradycyjną masywną ścianą jednowartwową. Ściany gipsowo-kartonowe firmy Knauf, wypełnione materiałem izolacyjnym z wełny mineralnej Knauf Insualtion powalają na różne rozwiązania oraz umozliwiają osignięcie nawet wysokiej izolacyjności akustycznej RA1 = 65 dB.

Dla bardziej wymagających rozwiązań bardzo istotna jest ognioodporność wewnętrznych ścian g-k. W większości systemów, które zostały przebadane i zakwalifikowane do stosownej klasy ognioodporności, zaleca się stosowanie we wnętrzu izolacji z wełny mineralnej, co pozwala osiągnąć najwyższe parametry.

Zalecenia wykonywania izolacaji ścian działowych

 I. Wykonanie rusztu systemowego pod płyty gipsowo-kartonowe

Profile przyłączeniowe typu UW jak i profile typu CW należy montować zgodnie z zaleceniami danego systemu ścianek działowych, np. systemu Knauf W111.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 

II. Pokrycie pierwszej strony ściany

Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp miedzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje sie położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 10 mm szczelinę umożliwiająca kompensacje drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ja kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

III. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami

Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę skalną lub szklaną. Profile powinny być tak dobrane, by wełna w swojej grubości szczelnie wypełniała przestrzeń.

Krok 1

Przestrzeń między słupkami powinna być wypełniona szczelnie wełną mineralną.

Krok 2

Grubość wełny szklanej Knauf Insulation ze względu na jej własności sprężyste musi być mniejsza od wymiaru profilu ścianek, np. do profilu CW 75 dobiera się płyty lub filce maksymalnej grubości 60 mm.

Krok 3

Sprężystość i niewielki ciężar wełny redukują możliwość osiadania jej w ściankach. Profile poprzeczne zapewniające sztywność konstrukcji szkieletowej są pośrednim oparciem dla płyt i filców przy wysokościach do 9 m.

Krok 4

Konstrukcja sąsiadujących przegród, staranność wykonania oraz szczegóły techniczne (np. na przekroju nie mogą występować 2 puszki instalacji elektrycznej) decydują o wielkości tłumienia akustycznego ścianki.

IV. Pokrycie drugiej strony ściany

Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. W przypadku ścian wysokich (6,5 m; 10 m) płytowanie należy prowadzić jednocześnie po obu stronach ściany, aby nie uległa ona deformacji podczas montażu.

Dodatkowe zalecenia

-- Podczas montażu należy chronić wszystkie materiały przed opadami i wilgocią tak z zewnątrz, jak i w pomieszczeniach.
-- Montaż należy rozpocząć dopiero po zakończeniu i wysuszeniu procesów mokrych jak np. wylewki betonowe, tynkowanie, itp.
-- Jeżeli grubość izolacji jest mniejsza niż 80% szerokości przegrody zaleca się zastosowanie mechanicznego zabezpieczenia izolacji przed zsunięciem. -- Przy podwójnej obudowie po całkowitym przymocowaniu pierwszej warstwy, należy przymocować drugą stronę obudowy z przesunięciem o połowę szerokości płyty po stronie przeciwnej. -- Jeżeli przegroda oddziela pomieszczenia z różnymi parametrami ogrzewania lub pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego, po stronie cieplejszego pomieszczenia należy zainstalować folię paroszczelną.
-- Wygodnie jest wtedy rozpoczynać obudowę od strony zwróconej do pomieszczenia nieogrzewanego – dzięki temu po stronie pomieszczenia ogrzewanego można wykonać te czynności bardziej dokładnie.

Właściwy wybór

Wełna mineralna w ECOSE Technology
TI 140 Decibel
αD = 0,038 W/mK
αw = 0,90

AFr > 5,0 kPa*s/m2
Klasa reakcji na ogień A1
TP 115
αD = 0,037 W/mK
αw = 0,95
AFr > 5,0 kPa*s/m2
Klasa reakcji na ogień A1

Zalety stosowania izolacji z wełny mineralnej Knauf Insulation w systemie z płyt gipsowo- kartonowych

-- Uzyskanie wyjątkowych parametrów izolacji dźwiękowej już przy małych grubościach, w ścianie z izolacją Knauf Insulation.
-- Możliwość uzyskania wymaganych i zalecanych wartości parametrów izolacji termicznej.
-- Stosując wełnę mineralną w Ecose Technology poprawiamy jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia.
-- Wełna mineralna Knauf Insualtion jest niepalna – klasa reakcji na ogień A1, w połączeniu z przebadanymi systemami przegród z płyt g-k można uzyskać odporność nawet EI 60 DP1 (systemy Knauf W11).
-- Wyraźne obniżenie ciężaru konstrukcji budowlanych w porównaniu do masywnych ścian o porównywalnych parametrach budowlano-fizycznych oraz łatwy i suchy montaż, co powoduje oszczędność kosztów budowy.

www.knaufinsulation.pl

Poprzedni

Metalizowane pustaki szklane - nowa kolekcja w ofercie ClaroGlass

Metalizowane pustaki szklane - nowa kolekcja w ofercie ClaroGlass
Następny
Nowości 2011 - Materiały ścienne i fasadowe

Nowości 2011 - Materiały ścienne i fasadowe